Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat (nr 3) dla radców prawnych dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 
KOMUNIKAT

Informujemy, że zgodnie z art. 10 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 12 i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255), Starosta Gorlicki i Starosta Nowotarski zwrócili się do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie z prośbą o wskazanie radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w dodatkowych punktach, które nie zostały obsadzone przez organizacje pozarządowe. Mając powyższe na uwadze, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zawiadamia, że do dnia 15 grudnia 2015 r. przyjmuje deklaracje udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej od wszystkich radców prawnych zainteresowanych świadczeniem tej pomocy tylko i wyłącznie w następujących punktach:

  1. powiat nowotarski, Szczawnica, ul. Główna 86, środa, godz. 10:00-14:00;
  2. powiat nowotarski, Szczawnica, ul. Główna 86, czwartek, godz. 10:00-14:00;
  3. powiat gorlicki, Łosie, budynek Remizy OSP, poniedziałek, godz. 15:00-19:00.

Na stronie internetowej extranet.oirp.krakow.pl dostępny jest formularz, którego wypełnienie jest wystarczającą formą zgłoszenia.

O przyjęciu deklaracji decyduje data jego wpływu do biura Rady OIRP w Krakowie.

Przy wyznaczaniu radcy prawnego do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej obowiązują przepisy, o których mowa w „Komunikacie dla radców prawnych dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej" opublikowanym na stronie internetowej dnia 6 października 2015 r.

Dziekan rady OIRP w Krakowie

Danuta Koszyk-Ciałowicz

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa