Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Komunikat ws. Nieodpłatnej Mediacji w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2020 r.

Komunikat ws. Nieodpłatnej Mediacji w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2020 r.

 

Komunikat w sprawie Nieodpłatnej Mediacji
w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2020 roku.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie uprzejmie informuje, że od 2020 roku nieodpłatna mediacja będzie dostępna w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator. Stosownie do art. 4a ust.2 pkt 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294) mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52, 55 i 60), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.

Przy obsadzaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Rada OIRP w Krakowie jest zobowiązana do imiennego wskazywania radców prawnych oraz ich zastępców, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (z uwzględnieniem zgłaszanych przez Starostwa Powiatowe potrzeb w zakresie specjalizacji oraz nieodpłatnej mediacji).

W związku z powyższym, celem wykonania przez tut. Radę obowiązku ciążącego na niej z mocy ww. ustawy (vide art. 10) zachęcamy radców prawnych zainteresowanych prowadzeniem nieodpłatnej mediacji do rozważenia możliwości wpisania się na listy stałych mediatorów prowadzone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie.

Spełnienie tego wymogu będzie konieczne przy rekrutacji na listy radców prawnych prowadzących nieodpłatną mediację w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku.

 

Z poważaniem,
Alicja Juszczyk
Wicedziekan Rady OIRP w Krakowie

 

Pliki do pobrania

Komunikat w sprawie Nieodpłatnej Mediacji w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2020 roku. 870.0 KB pdf
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa