Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


Katalog Dobrych Praktyk NPP


Ministerstwo sprawiedliwości przygotowało Katalog dobrych praktyk w udzielaniu nieodpłatnej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami


Zalecenia Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania punktów NPP.


Zalecenia Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


Komunikat ws. Nieodpłatnej Mediacji w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2020 r.


Przy obsadzaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Rada OIRP w Krakowie jest zobowiązana do imiennego wskazywania radców prawnych oraz ich zastępców, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (z uwzględnieniem zgłaszanych przez Starostwa Powiatowe potrzeb w zakresie specjalizacji oraz nieodpłatnej mediacji).


Informacja OBSiL KRRP o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej


Informacja o niektórych zmianach wynikających z ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat w sprawie zniesienia obowiązku składania Dziekanowi Rady OIRP w Krakowie zbiorczych zestawień udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej


OIRP w Krakowie informuje radców prawnych udzielającym w 2018 r. nieodpłatnej pomocy prawnej, że nastąpiła zmiana w Regulaminie


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Stanowisko OBSiL KRRP dotyczące zasad rozliczania czasu pracy radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej


Przekazujemy Państwu opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie zasady rozliczania czasu pracy radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat OIRP w Krakowie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców


OIRP w Krakowie informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. przepisów ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015, poz. 1607 zm. Dz. U. z 2016, poz. 783), regulujących zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom wnioskującym o przyznanie ochrony międzynarodowej cudzoziemcom, których pozbawia się tej ochrony oraz zawarciem w 2015 r. przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie Porozumienia z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ogłasza się nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym zakresie.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa