Angielski  Rosyjski  Słowacki  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wydawanie interpretacji indywidualnych po 1 marca 2017

Wydawanie interpretacji indywidualnych po 1 marca 2017

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
w Bielsku-Białej

1 marca 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów, w tym również tych odpowiedzialnych za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Od 1 marca br. interpretacji indywidualnych nie będą już wydawali dyrektorzy izb skarbowych w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Tym samym zmienią się również:

  • Zasady składania wniosków o wydanie interpretacji - wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:
    ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.
  • Wzory wniosków o wydanie interpretacji - nowe wzory zostaną określone rozporządzeniami i będą dostępne na stronach internetowych KIS oraz KAS.
  • Zasady wnoszenia opłat od wniosków - opłaty te należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000. Numer konta zostanie także umieszczony na nowych wzorach wniosków oraz na stronie internetowej KIS.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie również kontynuował postępowania o wydanie interpretacji oraz związane z nimi postępowania odwoławcze i sądowe, wszczęte i niezakończone przed 1 marca 2017 r.

Pliki do pobrania

list pelnomocnika KIS.pdf 192.1 KB pdf
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa