Angielski  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Weryfikator Radców Prawnych i Adwokatów

Weryfikator Radców Prawnych i Adwokatów

Szanowni Państwo,

Ponownie informujemy, że w dniu 31 października 2019 r. nastąpiła integracja systemu Portal Informacyjny z systemem RPA — „Radcowie Prawni i Adwokaci" – umożliwiającym wymianę danych pomiędzy sądami powszechnymi a samorządami zawodowymi oraz weryfikację aktualności uprawnień pełnomocników zawodowych. W wyniku integracji, konta pełnomocników zawodowych, których status w systemie RPA oznaczony został jako „nieaktywny" podlegają automatycznemu zablokowaniu.

Statusem „nieaktywny" oznaczeni zostali radcowie prawni i adwokaci nieposiadający aktualnych uprawnień do wykonywania zawodu, co jednoznacznie pozbawia ich możliwości posiadania konta pełnomocnika zawodowego w Portalu Informacyjnym.

Z uwagi na wystąpienie możliwych błędów oraz istotny ich wpływ na korzystanie przez pełnomocników zawodowych z Portalu Informacyjnego, informujemy, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uruchomił aplikację internetową „Weryfikator", w której każdy radca prawny i adwokat może dokonać weryfikacji prawidłowości odnotowania uprawnień w systemie RPA oraz dostrzec ewentualne rozbieżności pomiędzy faktycznie posiadanym statusem, a statusem oznaczonym w systemie.

Ponownie zachęcamy Państwa do dokonania weryfikacji prawidłowości odnotowania uprawnień w systemie RPA.

W razie jakichkolwiek niejasności w zapisie statusu uprawnień prosimy o kontakt z OIRP w Krakowie – e-mail: it@oirp.krakow.pl

 weryfikator-ulotka (1).png

 

Artykuły powiązane


Weryfikator Radców Prawnych i Adwokatów


Informujemy, że 31 października 2019 r. nastąpi integracja systemu Portal Informacyjny z systemem RPA — „Radcowie Prawni i Adwokaci" – umożliwiającym wymianę danych pomiędzy sądami powszechnymi a samorządami zawodowymi oraz weryfikację aktualności uprawnień pełnomocników zawodowych


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa