Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Termin wdrożenia e-doręczeń ponownie przesunięty

Termin wdrożenia e-doręczeń ponownie przesunięty

Radcowie prawni nie będą zobowiązani do stosowania e-doręczeń od lipca tego roku. Ustawa nie precyzuje konkretnej daty, kiedy ten obowiązek wejdzie w życie.

Ustawa z dnia 5 października 2021 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022, poz. 569) została po raz kolejny znowelizowana, a termin stosowania tzw. e-doręczeń przesunięto. Nowe brzmienie art. 155 ustawy o doręczeniach elektronicznych upoważnia ministra do spraw informatyzacji do określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających  rozpoczęcie stosowania e-doręczeń. Wyznaczenie terminu startu systemu nastąpi w formie komunikatu ministra ogłoszonego w Dzienniku Ustaw RP. Minister ogłosi swój komunikat co najmniej 90 dni przed dniem wdrożenia. Wdrożenie musi jednak nastąpić nie później niż do dnia 1 stycznia 2024 r.

Podsumowując, podmioty zobowiązane do stosowania e-doręczeń   (w tym radcy prawni) dowiedzą się o uruchomieniu systemu na co najmniej 3 miesiące wcześniej – nie później niż jesienią 2023 roku. Krajowa Izba Radców Prawnych będzie na bieżąco monitorowała status prac nad wdrożeniem e-doręczeń i z odpowiednim wyprzedzeniem zapewni wszystkim radcom prawnym dostęp do szkoleń w tym zakresie.

 źródło:   https://kirp.pl/termin-wdrozenia-e-doreczen-ponownie-przesuniety/

 

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa