Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Studia II stopnia: „Intellectual Property and New Technologies” - WPiA UJ

Studia II stopnia: „Intellectual Property and New Technologies” - WPiA UJ

Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z funkcjonowaniem specjalistycznego sądownictwa w sprawach z zakresu własności intelektualnej oraz rosnącego zainteresowania w środowisku prawniczym problematyką własności intelektualnej i prawem nowych technologii w aspekcie międzynarodowym, w roku akademickim 2021/2022 Wydział Prawa i Administracji UJ uruchamia kolejną edycję studia magisterskie II stopnia w języku angielskim „Intellectual Property and New Technologies”, realizowane we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO Academy) oraz Urzędem Patentowym RP.

  

Program studiów kierowany jest do osób zainteresowanych uzyskaniem wiedzy związanej z wpływem nowych technologii na prawo własności intelektualnej, w szczególności naruszeniem praw własności intelektualnej w Internecie, ochroną patentową w obszarze nowych technologii, jak również treściami cyfrowymi, ochroną prywatności i danych osobowych w środowisku on-line. W poprzednich edycjach studiów część uczestników stanowili praktycy, w tym w szczególności radcowie prawni i aplikanci, co powoduje, że studia są nie tylko miejsce zdobywania wiedzy teoretycznie, ale także wymiany doświadczeń praktycznych.  

  

Studia wykorzystują nowoczesną metodę kształcenia na odległość i są oferowane w atrakcyjnej 3-semestralnej formule. Zgodnie z założeniami programu, zajęcia w trybie stacjonarnym prowadzone są wyłącznie w 2 semestrze w ciągu dwóch dni w tygodniu, w godzinach porannych i popołudniowych, jednak ostateczny harmonogram zajęć w roku akademickim 2021/2021 będzie zależny od sytuacji pandemicznej i trybu zajęć.

Materiały e-learningowe wraz z praktycznymi ćwiczeniami są dostępne dla uczestników studiów w wybranym przez nich czasie na zaawansowanej platformie zdalnego nauczania Blackboard. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Wydziału Prawa i Administracji UJ, wiodących ośrodków naukowych z zagranicy (Londyn, Amsterdam, Monachium, Alicante, Singapur), ekspertów WIPO oraz praktyków z branży nowych technologii. Cały program studiów realizowany jest w języku angielskim, co stanowiąc dodatkowy atut studiów, podnosi kompetencje absolwentów oraz przygotowuje ich do pracy z klientami zagranicznymi na arenie międzynarodowej.

  

Propozycja skierowana jest w szczególności do prawników, którzy w ramach ustawicznych szkoleń powinni podnosić swoje kompetencje i mogą uzyskać specjalizację w dziedzinie objętej profilem studiów. Realizacja studiów uprawnia do uzyskania punktów wymaganych w ramach kształcenia ustawicznego radców prawnych.

 

Studia są odpłatne, przy czym istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

 

Harmonogram rekrutacji; https://welcome.uj.edu.pl/en_GB/admission/schedule

Możliwość zgłoszeń do 23 sierpnia 2021 r.

Więcej informacji o programie - https://wpia.uj.edu.pl/ip

E-mail: ip@uj.edu.pl 

 

Rejestracja i zapisy na studia są realizowane poprzez: 

 

https://irk.uj.edu.pl/en-gb/offer/II_P_21/programme/intell.prop.new.tech_s2s_P_en/?from=org-unit:UJ.WPA

 

 

Instrukcja rejestracji:

https://welcome.uj.edu.pl/admission/how-to-apply

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa