Angielski  Rosyjski  Słowacki  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

POROZUMIENIE POMIĘDZY MARR A OIRP

POROZUMIENIE POMIĘDZY MARR A OIRP

 

W siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego SA a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie.

Przedmiotem współpracy ma być wspólne podejmowanie działań, mających na celu rozwój przedsiębiorczości, promocję edukacji i pomocy prawnej, podnoszenie poziomu wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej, rozwój Województwa Małopolskiego. Współpraca obejmować będzie także rozpowszechnianie informacji o podejmowanych inicjatywach, celem podniesienia świadomości prawnej mieszkańców, wsparcia przedsiębiorczości, polepszenia poziomu wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania środków finansowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, podejmowaniu innowacyjnych przedsięwzięć i rozwoju Województwa Małopolskiego.

Współpraca między podmiotem zajmującym się rozwojem przedsiębiorczości a samorządem zawodowym radców prawnych jest czymś oczywistym. Radcowie prawni występują tu w podwójnej roli – jako beneficjenci działań i oferty MARR, ale też partnerzy MARR i przedsiębiorców w podejmowanych działaniach. Pomoc prawna, czy mówiąc bardziej obrazowo „opieka prawna”, jest warunkiem sine qua non powodzenia przedsiębiorcy. Zapewnia bezpieczeństwo podejmowanych inwestycji, eliminuje ryzyko prawne, zwiększa efektywność wydatkowania środków (w tym tych pozyskanych dzięki MARR). Nas radców nie trzeba o tym przekonywać, ale współpraca z MARR pozwoli przekonać o tym przedsiębiorców, jednocześnie służyć będzie promocji zawodu i umożliwi naszym Koleżankom i Kolegom pozyskiwanie nowych klientów przedsiębiorców, i to czasem nawet zanim zostaną przedsiębiorcami, zanim podejmą decyzję o prowadzeniu działalności. W dzisiejszych realiach rynku usług prawnych to bardzo ważne.

dr Marcin Sala-Szczypiński
Dziekan Rady OIRP w Krakowie

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa