Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Nowoczesne formy komunikacji - ankieta

Nowoczesne formy komunikacji - ankieta

Dzień dobry,

Szanowni Państwo, Szanowne Panie i Panowie Dziekani,


Ostatni rok z powodu szerzącej się pandemii oraz wprowadzanych co rusz różnorakich ograniczeń był i nadal jest okresem niełatwym zarówno dla nas – prawników zawodowych jak i powszechnie dla ludzi, w tym dla naszych klientów. Okres izolacji, pracy zdalnej z domów, ograniczeń w kontaktach z klientami spowodował, że każdy z nas w bardziej lub mniej skuteczny sposób starał się odnaleźć w nowej zawodowej rzeczywistości. Znaczna część zawodów prawniczych, niezależnie od formy wykonywanego zawodu, wskazuje na znaczny spadek osiąganych przychodów. Poza wszelkimi ujemnymi następstwami spowodowanymi przez COVID-19 i związanymi z tym ograniczeniami, w wielu pozaprawnych sferach aktywności zawodowych i gospodarczych uwypukliło się znaczenie współczesnych możliwości technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych form komunikacji. Przedstawiona poniżej anonimowa ankieta składająca się z 22 krótkich pytań (wypełnienie zajmuje nie dłużej niż 5 minut) ma na celu próbę m. in. ustalenia, czy i w jakim zakresie przedstawiciele poszczególnych zawodów prawniczych w ciągu ostatniego roku korzystali z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym nowych kanałów komunikacji i jak zapatrują się w tych aspektach na przyszłość.
Ankieta jest w pełni anonimowa a odpowiedzi w niej zawarte będą służyły jedynie jako element zbiorczych statystyk. Po zakończeniu ankiety, uzyskane wyniki zostaną Państwu udostępnione i być może posłużą jako wskazówki dla śmielszego stosowania nowych technologii wśród poszczególnych grup zawodów prawniczych.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zainteresowanie i rozpowszechnienie ankiety (zamieszczenie linku do ankiety na Państwa stronach internetowych oraz rozesłanie mailingowe) zarówno wśród przedstawicieli poszczególnych zawodów prawniczych czynnie wykonujących swój zawód, jak również wśród aplikantów, albowiem jako młode pokolenie zawodów prawniczych będą Oni mieli niebagatelny wpływ na technologiczne aspekty świadczonych usług prawnych w nadchodzącej przyszłości.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNuIm71ONYaHRTB5uzNAlZ8Uo17stLO0YuCFfZmpfeHCkp5w/viewform?usp=sf_link

 

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa