Angielski  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna dla cudzoziemców w 2018 roku


Lista radców prawnych z OIRP w Krakowie deklarujących gotowość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom w 2018 roku


Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018


Rada OIRP w Krakowie zawiadamia, że została sporządzona lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.


Podpisanie porozumienia dotyczącego udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej


W dniu 24 listopada 2017 r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków...


Stanowisko OBSiL KRRP dotyczące zasad rozliczania czasu pracy radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej


Przekazujemy Państwu opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie zasady rozliczania czasu pracy radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.


Lista radców prawnych z OIRP w Krakowie deklarujących gotowość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom w 2017 roku


Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie działając na podstawie art. 52 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.) w związku  art. 69i ust 2 ustawy z dnia  13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1836) wskazała Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców następującą imienną listę radców prawnych z n/Izby deklarujących gotowość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom w 2017 roku.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej


Rada OIRP w Krakowie zawiadamia, że w dniu 15 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w siedzibie Izby odbędzie się losowanie w celu wyznaczenia radców prawnych i ich zastępców do udzielania w roku 2018 nieodpłatnej pomocy prawnej.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Nieodpłatna pomoc prawna dla cudzoziemców


Komunikat OIRP w Krakowie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dotyczący składania deklaracji przez radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku


Od 16.10.br. od godziny 10:00 rozpoczyna się przyjmowanie deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Teleinformatyczna forma doręczania zbiorczych zestawień udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej


Informujemy, że OIRP w Krakowie w celu ułatwienia i przyspieszenia realizowania wymienionego obowiązku udostępniła na stronie internetowej Izby w Extranecie, link pod którym jest możliwość wypełnienia, przez zobowiązanych radców prawnych, obowiązku dokumentowania wykonywanych czynności na potrzeby  samorządu radcowskiego  poprzez doręczanie  Dziekanowi Rady OIRP w Krakowie półrocznego zbiorczego zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, w wersji teleinformatycznej.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Teleinformatyczna forma doręczania zbiorczych zestawień udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej


Informujemy, że OIRP w Krakowie w celu ułatwienia i przyspieszenia realizowania wymienionego obowiązku udostępniła na stronie internetowej Izby w Extranecie, link pod którym jest możliwość wypełnienia, przez zobowiązanych radców prawnych, obowiązku dokumentowania wykonywanych czynności na potrzeby  samorządu radcowskiego  poprzez doręczanie  Dziekanowi Rady OIRP w Krakowie półrocznego zbiorczego zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, w wersji teleinformatycznej.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017


Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zawiadamia, że została sporządzona lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnejARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat OIRP w Krakowie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców


OIRP w Krakowie informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. przepisów ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015, poz. 1607 zm. Dz. U. z 2016, poz. 783), regulujących zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom wnioskującym o przyznanie ochrony międzynarodowej cudzoziemcom, których pozbawia się tej ochrony oraz zawarciem w 2015 r. przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie Porozumienia z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ogłasza się nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym zakresie.ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dotyczący składania deklaracji przez radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku


Uprzejmie informujemy, że OIRP w Krakowie rozpoczyna nabór deklaracji radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017 przyjmowane są od 24 października 2016 r. od godziny 10:00 do 7 listopada 2016 r. do godziny 10:00.ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wydłużenie okresu za jaki mają być składane zbiorcze zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej


Informacja  dla radców prawnych wyznaczonych przez Radę OIRP w Krakowie do punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2016 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1255).


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat Dziekana Rady OIRP w Krakowie w sprawie "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". 22.02 - 27.02.2016 r.


Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie p. Danuta Koszyk - Ciałowicz informuje, że n/Izba po raz kolejny będzie uczestniczyć w „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Przypomnienie Dziekana Rady o powinności dokumentowania wykonywanych czynności nieodpłatnej pomocy prawnej na potrzeby samorządu radcowskiego


Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie uprzejmie przypomina radcom prawnym wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej o powinności dokumentowania wykonywanych czynności na potrzeby samorządu radcowskiego poprzez doręczanie dziekanowi rady miesięcznego zbiorczego zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, sporządzanego na podstawie kart nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r.; poz. 1255).


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Lista radców prawnych z OIRP w Krakowie deklarujących gotowość nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców


    Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zawiadamia, że w wykonaniu ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1607), zawarła porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz sporządziła imienną listę radców prawnych z OIRP w Krakowie deklarujących gotowość nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców.


Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa