Angielski  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Laureaci "Kryształowego serca radcy prawnego 2016"

Laureaci "Kryształowego serca radcy prawnego 2016"

 

Piętnastu radców prawnych i aplikantów radcowskich 7 kwietnia otrzymało statuetki „Kryształowe serce radcy prawnego” podczas uroczystej gali w Warszawie.

Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawych wręczył nagrody w dorocznym konkursie organizowanym przez samorząd radcowski.

Honorowym gościem był Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Galę prowadziła r.pr. Joanna Jabłczyńska.

Tytuł honorowy Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2016 może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który w 2016 r. wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności poprzez:

1) świadczenie nieodpłatnie pomocy prawnej;
2) prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej;
3) udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych lub dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono;
4) prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.

Oto nagrodzeni:
Bernardetta Baszak - OIRP w Wałbrzychu
Jolanta Budzowska - OIRP w Krakowie
Grzegorz Karpeta - OIRP w Kielcach
Tomasz Kawałko - OIRP w Olsztynie
Milena Krawczonek - OIRP w Zielonej Górze
Przemysław Ligęzowski - OIRP w Warszawie
Maciej Łokaj - OIRP w Łodzi
Ewa Pawłowska - OIRP w Lublinie
Damian Pecold - OIRP w Szczecinie
Krystyna Wal-Sobieszek - OIRP w Katowicach
Elżbieta Wojnowska - OIRP w Poznaniu
Tomasz Wolny-Dunst - OIRP w Gdańsku
Dorota Seweryn-Stawarz - OIRP we Wrocławiu
Lucyna Szalkowska - OIRP w Toruniu
Barbara Zwierzewicz - OIRP w Opolu
Elżbieta Żelazko-Nowosielska - OIRP w Rzeszowie

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

IX edycja Konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego"


Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła 9 edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego". Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego" może otrzymać radca prawny (aplikant radcowski), który wyróżnia się bezinteresowną pomocą prawną na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne.


Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa