Angielski  Rosyjski  Słowacki  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Konkurs „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018” rozstrzygnięty

Konkurs „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018” rozstrzygnięty

 

Już po raz jedenasty Krajowa Rada Radców Prawnych przyznała tytuły honorowe w Konkursie „Kryształowe Serce Radcy Prawnego". W piątek, 15 marca 2019r., podczas uroczystości w Warszawie, odebrało je 18 radców prawnych z całej Polski, wyróżniających się w działalności pro bono. Tytuł ten jest przyznawany radcom prawnym i aplikantom radcowskim, który wyróżniają się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, osób dotkniętych klęskami, uchodźców lub repatriantów zwłaszcza poprzez: świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej, udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych albo dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono, prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.

W tegorocznej edycji, z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, statuetką „Kryształowego serca radcy prawnego" została uhonorowana Pani Agata Kowalska, radca prawny wyróżniający się w działalności społecznej i dobroczynnej poprzez aktywne zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia „Piękne Anioły”. Pani Agata Kowalska wspiera prawnie Stowarzyszenie oraz poszukuje sponsorów, współorganizuje akcje, koordynuje remonty pokoi dziecięcych. Poświęciła i nadal poświęca Stowarzyszeniu swój czas, pracę i umiejętności zawodowe. W ciągu siedmiu lat działalności Stowarzyszenie „Piękne Anioły” pomogło już ponad 600 dzieciom, wyremontowało około 200 pokoi dziecięcych, ponad 15 sal szpitalnych, hospicyjnych i świetlic środowiskowych w całej Polsce (Małopolska, Śląsk, Warszawa, Gdańsk) a także zorganizowało doraźną pomoc dla ponad 2000 dzieci w Polsce poprzez coroczne ogólnopolskie zbiórki środków czystości, czy wyprawek szkolnych. Stowarzyszenie jest jej wdzięczne za pomoc, dyspozycyjność i oddanie, ale to przede wszystkim dzieci, mają powody do okazywania wdzięczności radcy prawnemu Agacie Kowalskiej - los tych dzieci dzięki wspólnym działaniom Stowarzyszenia i Pani Agaty zdecydowanie się odmienił. Warto podkreślić, że radca prawny Agata Kowalska na miejscu prac osobiście dozoruje remonty, dowozi potrzebne materiały i wykonuje prace fizyczne przy pracach końcowych w pokojach dzieci.

Zaangażowanie radcy prawnego Agaty Kowalskiej w działalność społeczną ma zasięg nie tylko  lokalny, lecz również ogólnopolski. Pani Agata została koordynatorem pomocy Stowarzyszenia na terenie Pomorza i okolic.

Poza aktywnością na rzecz Stowarzyszenia „Piękne Anioły” radca prawny Agata Kowalska uczestniczy także w innych inicjatywach dobroczynnych: wspiera również od kilku lat doroczną akcję Prawnicy Chorym Dzieciom na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu, czy Fundację Między Niebem a Ziemią.

Ponadto udziela bezpłatnej pomocy prawnej także innym organizacjom, np. Fundacji Pomorze Dzieciom – Domowe Hospicjum. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom społecznym radcy prawnego Agaty Kowalskiej wiele osób dowiedziało się o problemie ubóstwa i wykluczenia rówieśniczego dzieci.

Czynne zaangażowanie radcy prawnego Agaty Kowalskiej w świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej, w działalność dobroczynną i społeczną jest jej osobistym wkładem w budowę pozytywnego wizerunku medialnego środowiska radców prawnych, jako kategorii zawodowej aktywnej społecznie i wrażliwej na problemy społeczności lokalnych. 

 

W imieniu Rady OIRP w Krakowie serdecznie gratuluję wyróżnionej laureatce i życzę dalszych sukcesów w działalności pro bono.

Dr Marcin Sala-Szczypiński

Dziekan Rady OIRP w Krakowie

 

Zdjęcia autorstwa Jacka Barcza publikujemy dzięki uprzejmości KIRP

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa