Angielski  Rosyjski  Słowacki  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Konferencja „Współczesne tendencje rozwojowe teorii i filozofii prawa” - Warszawa 2.03.2017

Konferencja „Współczesne tendencje rozwojowe teorii i filozofii prawa” - Warszawa 2.03.2017

Szanowni Państwo,
w związku z wydaniem VII tomu Wielkiej Encyklopedii Prawa „Teoria i filozofia prawa” serdecznie zapraszamy na organizowaną przez Naczelny Sąd Administracyjny, Fundację Ubi societas, ibi ius, Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uczelnię Łazarskiego

konferencję

„Współczesne tendencje rozwojowe teorii i filozofii prawa”

Teoria i filozofia prawa jako dyscyplina prawoznawstwa stanowi szczególną jego formę, której korzenie sięgają samego początku tradycji filozoficznej i kształtowania się fundamentalnych pojęć naszej kultury. Spojrzenie na prawo jako zjawisko społeczne z perspektywy teorii i filozofii prawa jest tym samym zawsze jego refleksyjnością – można by nawet powiedzieć samoświadomością prawa.

Przy opracowywaniu i przygotowywaniu tomu VII WEP właśnie takie spojrzenie na prawo – z perspektywy filozoficznej lub też z teoretycznego punktu widzenia – wymagało odejścia od tradycyjnej, encyklopedycznej i czysto hasłowej formy. Tym samym wiele opracowań przybrało formę esejów, których autorzy przedstawiali całościowo i przekrojowo obszerne zagadnienia filozoficznoprawne. Oczywiście nie zrezygnowano również z opracowania standardowych haseł encyklopedycznych, które głównie mają na celu podanie czytelnikowi syntetycznej informacji o danym pojęciu czy problemie. Dzięki takiej formule redaktorzy i autorzy mają nadzieję, że ten tom Wielkiej Encyklopedii Prawa będzie cieszył się zainteresowaniem szerokich kręgów czytelników, poczynając od rozpoczynających studia studentów prawa i filozofii, a kończąc na uczonych.

Podczas konferencji jedenastu Autorów haseł wygłosi referaty na wybrany przez siebie temat oraz odbędzie się debata wokół zaprezentowanych przez nich zagadnień i podjętej problematyki (szczegółowy plan konferencji zostanie ogłoszony na stronie internetowej konferencji).

Organizatorzy mają nadzieję, że zaproszenie na konferencję przyjmą władze najważniejszych instytucji prawnych, jak Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezes Krajowej Rady Notarialnej, Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Prezesi Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Prezesi Sądów Apelacyjnych i Okręgowych.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji uprzejmie prosimy o przyjęcie zaproszenia do udziału w konferencji oraz przekazanie niniejszej informacji wszystkim zainteresowanym osobom.

Miejsce konferencji: Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.
Data konferencji: 2 marca 2017 roku.
Strona internetowa konferencji: www.konferencje.tamprawo.org Kontakt z organizatorami: Jerzy Strzeżek (konferencje@tamprawo.org; telefon: 519-589-070); Tomasz Bekrycht (tomaszbekrycht@wpia.uni.lodz.pl; 505-072-722)
Formularz zgłoszeniowy: www.konferencje.tamprawo.org (zakładka Formularz zgłoszeniowy). Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc liczy się kolejność zaksięgowania dokonanej wpłaty na koncie.
Opłata konferencyjna: 282,90 zł.
Materiały konferencyjne dla uczestnika: artykuły biurowe potrzebne do pracy podczas konferencji, jeden egzemplarz WEP (t. VII „Teoria i filozofia prawa”).

Komitet Naukowy Konferencji:
Prof. zw. dr hab. Marek Zirk-Sadowski – Przewodniczący, Uniwersytet Łódzki
Prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst – Redaktor Naczelny WEP, Uczelnia Łazarskiego
Prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser – Z-ca Redaktora Naczelnego WEP, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Mieczysław Błoński – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego
Prof. zw. dr hab. Maria Kruk-Jarosz – Uczelnia Łazarskiego
Prof. zw. dr hab. Leszek Leszczyński – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. zw. dr hab. Wojciech Załuski – Uniwersytet Jagielloński

Komitet Organizacyjny Konferencji:
Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius” Wydawca WEP Jerzy Strzeżek – Przewodniczący
dr hab. Tomasz Bekrycht – Z-ca Przewodniczącego, Uniwersytet Łódzki
dr Zbigniew Wardak, Uniwersytet Łódzki
dr Tomasz Grzybowski, Naczelny Sąd Administracyjny
dr Norbert Malec, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
mgr Justyna Kopczyńska-Wisz, Uczelnia Łazarskiego

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa