Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Konferencja w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem pt. "Pokrzywdzeni przestępstwem mają swoje prawa", Nowy Sącz, 14.02.2014r.

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wspólnie z Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, Prokuraturą Okręgową, Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu, Zakładem Karnym w Nowym Sączu, Stowarzyszeniem „Sursum Corda" oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie organizuje konferencję w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem pt. Pokrzywdzeni przestępstwem mają swoje prawa".

Konferencja skierowana jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz pracowników świadczących pomoc tj.: pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, kuratorów, nauczycieli, pedagogów , studentów,  rodziców i innych osób zainteresowanych. Celem konferencji jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Konferencja odbędzie się w dniu  14  lutego 2014 roku od godz. 1100 w siedzibie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu ul. Pijarska 3 (sala 020 na parterze budynku).

Osoby zainteresowane uczestnictwem  w konferencji prosimy o kontakt telefoniczny: 18 449 04 90 (SOIK) w godzinach od 700 do 1400  w terminie do 10 lutego 2014 r.

Przewidziano możliwość uzyskania certyfikatu uczestnictwa po wcześniejszym zgłoszeniu.

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Serdecznie  zapraszamy

mgr Mieczysław Kamiński

Prezes
Sądu Okręgowego

w Nowym Sączu

 

mgr Czesław Baraniecki

Dyrektor
Sądeckiego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej

w Nowym Sączu

 

 


Program Konferencji

14 lutego 2014 roku -  Konferencja     

 „ Pokrzywdzeni przestępstwem mają swoje prawa"

 

Godz. 11.00    - Powitanie uczestników - Mieczysław H.Kamiński - Prezes Sądu  Okręgowego w Nowym Sączu

Godz. 11.10    - Otwarcie konferencji i wystąpienie Pana Wojciecha Węgrzyna - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Godz. 11.40    - Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki  Społecznej

Godz. 12.10    - Uprawnienia osób pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym - Sędzia Sądu Okręgowego  w Nowym Sączu  Jacek Gacek

Godz. 12.40 - 13.00    przerwa

Godz. 13.00    - Realizacja zadań Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - St.asp. mgr Barbara Leśniak

Godz. 13.30    - Oferta pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu - Psycholog  mgr Teresa Wojtas-Kieljan

Godz. 13.45    - Rola kuratorów sądowych w niesieniu pomocy osobom  pokrzywdzonym - mgr Zbigniew Gronuś Kurator Okręgowy

Godz. 14.00    - Dyskusja, pytania

Podsumowanie, zakończenie konferencji  -  Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

 

Pliki do pobrania

Zaproszenie na konferencję 1.7 MB pdf
Plakat - Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, 24.02.-1.03.2014r. 2.2 MB JPG
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa