Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat w sprawie posługiwania się przez radców prawnych dwoma tytułami zawodowymi: „radca prawny – adwokat”

Komunikat w sprawie posługiwania się przez radców prawnych dwoma tytułami zawodowymi: „radca prawny – adwokat”

Z informacji o działalności zawodowej radców prawnych znajdujących się na ich stronach internetowych oraz z zawiadomień i skarg jakie napływają do OIRP w Krakowie wynika, że niektórzy radcowie prawni,  wpisani na listę radców prawnych w OIRP w Krakowie i wykonujący zawód radcy prawnego, a także figurujący na liście Izby Adwokackiej w Krakowie jako adwokaci niewykonujący tego zawodu, używają łącznie dwóch tytułów zawodowych: „radca prawny - adwokat".

OIRP w Krakowie informuje, że fakt wpisu na listy samorządu adwokackiego i radcowskiego  nie stanowi podstawy do łącznego korzystania z dwóch tytułów zawodowych. Radca prawny wykonujący zawód radcy prawnego nie posiada  uprawnień do posługiwania się tytułem zawodowym - adwokat. Takie zachowanie narusza podstawowe normy etyki zawodowej radcy prawnego, w tym art. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 roku, zwanego dalej KERP. Zgodnie z ww. przepisem radca prawny wpisany także na listę adwokatów, przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego zobowiązany jest używać wyłącznie tytułu zawodowego - radca prawny. Nie wymaga też szerszego omówienia fakt, że stosownie do art.1 KERP: "Radca prawny obowiązany jest kierować się przepisami prawa, postanowieniami zawartymi w niniejszym kodeksie oraz w uchwałach samorządu".

Należy także podkreślić, że łączne posługiwanie się tytułami zawodowymi tych dwóch odrębnych samorządów może wprowadzać klientów w błąd co do przynależności samorządowej, zakresu uprawnień zawodowych oraz form świadczenia pomocy prawnej. Umożliwienie odbiorcom usług prawnych jednoznacznej identyfikacji wykonywanego zawodu leży także w interesie obu korporacji prawniczych.

W związku z powyższym Dziekan Rady OIRP w Krakowie zwraca się do radców prawnych z tut. Izby posługujących się łącznie dwoma tytułami zawodowymi: „radca prawny - adwokat" o zaniechanie łącznego stosowania obu tytułów zawodowych, w szczególności prosimy o skorygowanie pieczątek,  informacji o działalności zawodowej radcy prawnego w Internecie (blogi, portale społecznościowe, strony internetowe) jak i danych zawartych na innych nośnikach informacyjnych (tablice informacyjne, papier firmowy, wizytówki itp.).

 

Kierownik Biura Rady OIRP w Krakowie

    dr Małgorzata Grelewicz - La Mela

 

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa