Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat  w sprawie kontynuacji realizacji przez OIRP w Krakowie programu edukacji prawnej pro publico bono w liceach krakowskich

Komunikat w sprawie kontynuacji realizacji przez OIRP w Krakowie programu edukacji prawnej pro publico bono w liceach krakowskich

 

Z zadowoleniem informuję, że tut. Izba zamierza zrealizować kolejną edycję programu edukacji prawnej pro publico bono w szkołach ponadgimnazjalnych, tym razem w szkołach w Krakowie.  

Kolejny program edukacji prawnej będzie realizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie w II semestrze  roku szkolnego 2018/2019 w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie oraz XX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa w Krakowie.

Zajęcia w ramach programu będą prowadzone nieodpłatnie przez radców prawnych z naszej Izby przez 20 kolejnych tygodni w każdej ze szkół, w wymiarze dwóch jednostek lekcyjnych tygodniowo.  

Uczniom liceów ogólnokształcących został zaproponowany program opracowany przez tut. Izbę. Przy sporządzaniu programu OIRP w Krakowie wykorzystała doświadczenia radców prawnych nabyte podczas realizacji  pierwszej, drugiej, trzeciej czwartej, piątej i szóstej edycji zajęć z edukacji prawnej w Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach,
w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Rabce - Zdroju,  w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie oraz w liceach ogólnokształcących Krakowa (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII  LO), Gorlic (I LO), Nowego Sącza (I i II LO), Tarnowa (I i III LO).

Program dzieli tematykę na dwa bloki: tematy ogólne, wprowadzające do zagadnień wiedzy o prawie i instytucjach państwowych oraz bardziej szczegółowe, przedstawiane „życiowo” wycinkowe tematy o dużym znaczeniu praktycznym dla młodzieży.

Wśród zagadnień ogólnych znajdą się m. innymi następujące tematy:  system prawa i jego podział na gałęzie, pojęcie źródeł prawa z uwzględnieniem Konstytucji RP i aktów normatywnych Unii Europejskiej, organy i zasady funkcjonowania Wymiaru Sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem sądów powszechnych i ścieżki instancyjnej, organy i funkcjonowanie administracji państwowej (rządowej i samorządowej), zasady organizacji i funkcjonowania organów ścigania i Prokuratury oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wśród tematów bardziej szczegółowych, o istotnym znaczeniu praktycznym dla młodzieży, zostaną poruszone m. innymi zagadnienia dotyczące: dostępu do informacji publicznej, pożyczek „chwilówek”, rejestru dłużników niewypłacalnych, podatków w życiu codziennym, zakupów i reklamacji w sieci np. na Allegro, w tym e-umów i klauzul niedozwolonych, nieuczciwej reklamy i zwalczania nieuczciwej konkurencji, zatrudniania młodocianych
i zawierania umów o pracę, założenia własnej działalności gospodarczej a także odpowiedzialności prawnej młodzieży za treści umieszczane w Internecie i za przypadki przemocy w sieci, odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych w prasie i w Internecie, prawa autorskiego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki plagiatu i „kupowania prac” w Internecie, ochrony podstawowych praw własności intelektualnej w działalności start-upów.

W programie edukacji prawnej znajdzie się także temat poświęcony zawodom prawniczym, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia pomocy prawnej  przez radców prawnych.

Wyrażam nadzieję, że nasze aktywne uczestnictwo w programie edukacji prawnej przyczyni się do  poszerzenia świadomości prawnej młodzieży oraz że będzie stanowiło istotny element w walce tut. Izby oraz całego samorządu radców prawnych z wykluczeniem prawnym młodych obywateli.

Chciałbym w imieniu Rady OIRP w Krakowie raz jeszcze serdecznie podziękować radcom prawnym z naszej Izby, którzy po raz kolejny z wielkim entuzjazmem odpowiedzieli na prośbę Dziekana Rady przystępując nieodpłatnie do realizacji programu edukacji prawnej w krakowskich liceach. To dzięki ich bezinteresownemu zaangażowaniu wdrożenie tego potrzebnego dla młodzieży programu stało się możliwe i to oni swoją postawą wpływają na budowanie pozytywnego wizerunku krakowskiej Izby oraz  samorządu radców prawnych w odbiorze społecznym.

 

                                                                      

                                                                      dr Marcin Sala - Szczypiński

                                                                                 Dziekan Rady OIRP w Krakowie

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa