Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Forum Przedsiębiorców – inicjatywa #wspieramylokalnybiznes

Forum Przedsiębiorców – inicjatywa #wspieramylokalnybiznes

Szanowni Państwo,

wiosną 2020 r., radcowie prawni zrzeszeni w OIRP w Krakowie, odpowiadając na apel Forum Przedsiębiorców Małopolski Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej, udzielili nieodpłatnie cennej, skutecznej „pierwszej pomocy” przedsiębiorcom naszego regionu.

W ostatnich tygodniach wielu przedsiębiorców ponownie znalazło się w trudnej sytuacji. Przedłużający się lockdown i wątpliwości co do podstaw i skuteczności jego wprowadzenia, otwieranie działalności na nowo, w  desperackiej próbie uniknięcia upadłości, a także frustracja przedsiębiorców, z których wielu nie otrzymało żadnej pomocy, albo otrzymało pomoc dalece niewystarczającą powoduje, że wsparcie ze strony radców prawnych na nowo staje się bardzo potrzebne.  

Wraz z Forum Przedsiębiorców Małopolski Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej raz jeszcze zwracamy się zatem do Państwa z apelem o udział w inicjatywie pomocy zagrożonym małopolskim biznesom. Poniżej znajdą Państwo informację nt. szczegółów tej inicjatywy. Chętnych do udzielania takiej pomocy prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: zbigniew.bartus@polskapress.pl

Zgłoszenie winno zawierać imię, nazwisko, specjalizację radcy prawnego, numer telefonu (i/lub email) oraz informację, w jakie dni i w jakich godzinach radca prawny może pełnić swój „dyżur”.

Wszelkie pytania związane z udziałem w tej akcji można kierować do red. Zbigniewa Bartusia na adres podany powyżej, a także na adres Wicedziekan Karoliny Kolary - k.kolary@oirp.krakow.pl

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Dr Marcin Sala – Szczypiński

Dziekan Rady OIRP w Krakowie

 

Red. Zbigniew Bartuś o inicjatywie pomocy przedsiębiorcom:

W ostatnich tygodniach zwraca się do nas wielu przedsiębiorców kompletnie zagubionych w tzw. sytuacji covidowo-lockdownowej. Zidentyfikowałem dwa główne powody owego  zagubienia:

  1. Przedsiębiorcy nie są pewni, czy tzw. lockdown, czyli administracyjny zakaz prowadzenia działalności, został w wypadku ich firm/branż wprowadzony z należytym umocowaniem prawnym, tj. na mocy właściwej ustawy; wątpliwości w tym względzie podnoszą liczne gremia prawnicze oraz ważne instytucje, z RPO na czele.

Jedną z konsekwencji takiego stanu jest otwieranie przez przedsiębiorców biznesów (np. restauracji, hoteli) mimo oficjalnych zakazów. Przedsiębiorcy tacy są przeważnie karani wysokimi grzywnami i zmuszani do zaprzestania „nielegalnej działalności”. Dotyczy to również tych, którzy nie otrzymali i nie otrzymują żadnej pomocy w ramach aktualnych tarcz antykryzysowych (zostali przez ustawodawcę przeoczeni lub celowo pominięci) i – jak tłumaczą – otwarcie działalności jest dla nich jedynym ratunkiem; jako alternatywne wyjście podają ogłoszenie upadłości.

  1. Istnieje duża grupa przedsiębiorców, którzy z powodu administracyjnego zakazu działalności ponieśli olbrzymie straty, a tymczasem rząd odpowiedzialny za wprowadzenie owych zakazów nie przewidział żadnych rekompensat z tego tytułu lub też z dużym poślizgiem czasowym zdecydował o przekazaniu kwot stanowiących zaledwie ułamek utraconych dochodów. Rozumując zdroworozsądkowo - przedsiębiorcy ci dochodzą do wniosku, że jest to nie w porządku i zastanawiają się, czy istnieją podstawy prawne, by domagać się od rządu/państwa – no właśnie, czego: zwrotu środków? odszkodowań? Sytuacja poszczególnych branż, podbranż i konkretnych firm bywa przy tym mocno odmienna, dlatego nie da się tutaj udzielić jednej zbiorczej odpowiedzi.

Dlatego też chcemy prosić radców prawnych o bezpłatne konsultacje telefoniczne, w ramach których przedsiębiorcy zadający fundamentalne pytanie - co mam/powinienem robić – zostaliby wstępnie poinformowani i pokierowani. W obecnym chaosie prawnym, przy rekordowej w historii inflacji prawa i niejasności przepisów, przedsiębiorcy nie mają pojęcia, w którym kierunku mogliby pójść, jakie są możliwości, a nawet - jakiego typu wsparcia mogą oczekiwać od prawników czy doradców.

 

Zbigniew Bartuś

Koordynator Forum Przedsiębiorców

Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa