Angielski  Rosyjski  Słowacki  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Ankieta poświęcona tematyce aktualnego stanu wykorzystywania technologii informatycznych i zmian zachodzących na rynku usług prawnych w Polsce

Ankieta poświęcona tematyce aktualnego stanu wykorzystywania technologii informatycznych i zmian zachodzących na rynku usług prawnych w Polsce

Szanowni Państwo,

przedmiotowa ankieta służy badaniu sondażowemu poświęconemu tematyce aktualnego stanu wykorzystywania technologii informatycznych i zmian zachodzących na rynku usług prawnych w Polsce.

Pierwotna wersja tych badań została zrealizowana przeze mnie w okresie od 25 września 2019 r. do 25 grudnia 2019 r., tuż przed wybuchem pandemii COVID-19. Nowa rzeczywistość w jakiej dzisiaj funkcjonujemy niesie zmiany w każdej z branż, w tym także na rynku usług prawnych. W związku z tym, zdecydowałam się na powtórzenie badań, ponownie adresując do Państwa te same pytania o wykorzystywane w codziennej pracy narzędzia, systemy i technologie informatyczne oraz o zauważalne zmiany jakim poddawany jest sektor usług prawnych w Polsce. 

Ankieta zawiera 14 pytań i jest zaadresowana do prawników. Na jej wypełnienie potrzeba ok. 10 minut. Przy większości pytań umieszczono instrukcję. 

Ankieta ma charakter anonimowy, a przekazywane przez Państwa informacje będą traktowane jako poufne i zostaną wykorzystane do analiz statystycznych. Uczestnictwo jest całkowicie dobrowolne. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z udziału w badaniu bez podawania jakichkolwiek wyjaśnień.

Bardzo dziękuję Państwu za poświęcony czas.

https://legaltechcovid.webankieta.plZ poważaniem,
adw. dr Karolina Mania
Katedra Zarządzania Strategicznego
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa