Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Ankieta dotycząca aktualizacji krajowej oceny ryzyka PP/FT

Ankieta dotycząca aktualizacji krajowej oceny ryzyka PP/FT

Treść pisma Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Pana Sebastiana Skuzy.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że stosownie do treści art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, ze zm.), Generalny Inspektor Informacji Finansowej opracowuje Krajową Ocenę Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu (dalej: KOR), we współpracy z Komitetem Bezpieczeństwa Finansowego, jednostkami współpracującymi i instytucjami obowiązanymi. Jednocześnie, na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy Generalny Inspektor weryfikuje aktualność KOR i w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż co 2 lata, opracowuje krajową ocenę ryzyka (pierwszy dokument pod nazwą Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu został opracowany przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w 2019 r.).

W związku z powyższym, w ramach obecnie tworzonej przez Generalnego Inspektora krajowej oceny ryzyka, w załączeniu przekazuję Państwu link:

https://www.giif.mofnet.gov.pl/ocenaRyzyka

do ankiety, z uprzejmą prośbą o jego rozdysponowanie wśród podmiotów będących członkami Państwa organizacji w celu wypełnienia ankiety do 22 września 2021 r. Przedmiotowa ankieta składa się z kilku rodzajów w zależności od typu podmiotu biorącego w niej udział. Uprzejmie proszę o wybór ankiety pod nazwą: „Ankieta dla instytucji obowiązanej”.

Informacje dot. ankiety znajdują się także w komunikacie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej: Komunikaty - Ministerstwo Finansów - Portal Gov.pl (www.gov.pl). Jednocześnie chciałbym Państwu z góry uprzejmie podziękować za pomoc przy gromadzeniu odpowiedzi na pytania zawarte w przedmiotowej ankiecie. Pozwolą one poddać analizie  szereg określonych danych z różnych obszarów, pośrednio lub bezpośrednio odnoszących się do kwestii zawartych w Krajowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania  Terroryzmu.

W przypadku dodatkowych pytań odnoszących się do niniejszej ankiety uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny z Państwa strony (tel.: 22 / 694-30-60).

Z poważaniem,                  

Z upoważnienia
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
Artur Kołaczek
Zastępca Dyrektora
Departamentu Informacji Finansowej
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Pliki do pobrania

Krajowa Ocena Ryzyka_GIIF Instytucje Obowiązane.pdf 239.2 KB pdf
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa