Angielski  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Zaproszenie do udziału w projekcie z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Zaproszenie do udziału w projekcie z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

 

                                                                                                                                                         

 

Ostatnie wolne miejsca

Na bezpłatne szkolenia zawodowe w ramach doskonalenia zawodowego

z Partnerstwa Publiczno- Prywatnego

zapraszamy radców prawnych i aplikantów radcowskich

 

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenia z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w ramach projektu unijnego „Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych”. Szkolenia te odbywają się w ramach zawodowego doskonalenia obowiązkowego dla radców prawnych i za udział w szkoleniu przyznawane są punkty szkoleniowe. Za udział w każdym dniu szkolenia ( 7 godzin lekcyjnych) przyznanych zostanie 14 punktów szkoleniowych. Łączna maksymalna ilość punktów za udział w IX Modułach szkoleniowych to aż 140 punktów!

Szkolenia realizowane w ramach projektu mają charakter ekspercki i współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).  

Nowe kryteria naboru do projektu pozwalają każdej osobie zainteresowanej zdobyciem wiedzy w dziedzinie partnerstwa publiczno- prywatnego na uczestnictwo w projekcie.

Kryteria naboru dla radców prawnych:

  • Czynny wpis na listę radców prawnych w OIRP w Krakowie;
  • Doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów publicznych lub prywatnych w dziedzinach prawa związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym, Zamówieniami Publicznymi, Koncesją lub chęć specjalizacji w dziedzinach prawa związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym, Zamówieniami Publicznymi, Koncesją- weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Kryteria naboru dla aplikantów radcowskich

  • Czynny wpis na listę aplikantów radcowskich OIRP w Krakowie;
  • Chęć specjalizacji w dziedzinach prawa związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym, Zamówieniami Publicznymi, Koncesją- weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Szkolenia realizowane w ramach projektu ukierunkowane są na praktyczne zdobycie wiedzy z partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym przede wszystkim aspektów prawnych wynikających z polskiego i unijnego prawodawstwa. Szczególny nacisk jest położony na procedurę wyboru partnera prywatnego, w tym w szczególności kwestię dialogu konkurencyjnego, przygotowania inwestycji w tej formule, obowiązki podmiotów w zakresie rozliczania i sprawozdawczości, przejrzystość. Ważnym aspektem szkoleń będzie szczegółowa analiza różnych rodzajów umów zawieranych w formule PPP oraz wzajemnych obowiązków stron umowy.

W ramach projektu przewidzianych  jest IX jednodniowych szkoleń ( Modułów szkoleniowych), w tym również warsztaty prowadzone przez doświadczonych radców prawnych.

Program szkoleń przedstawia się następująco:

 

Moduł I - PPP- ROLA PRAWNIKÓW PRAKTYKÓW W STANOWIENIU PRAWA W DZIEDZINIE PPP DLA SEKTORA USŁUG PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH

Moduł II- PPP – RAMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE, CELE, KORZYŚCI ORAZ MODELE ICH ZASTOSOWANIA

Moduł III -PPP – ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE

Moduł IV -PPP- WARSZTATY cz. I i II

Moduł V- PPP a ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Moduł VI-PPP a  KONCESJA

Moduł VII -PPP-EFEKTYWNOŚĆ PPP, ANALIZA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Moduł VIII-PPP- RÓŻNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PARTNERSTWEM

Moduł IX-OPRACOWNIE PROJEKTU PPP I PRZYKŁADOWEJ UMOWY

 

Szkolenia jednodniowe odbywać się będą w soboty w godzinach 10:00- 15:00. Dla uczestników szkoleń przewidziany jest catering ( przerwa kawowa oraz lunch). Ukończenie szkolenia potwierdzone zostanie zaświadczeniem wydanym przez OIRP w Krakowie oraz uzyskaniem 14 punktów szkoleniowych za każde jednodniowe szkolenie.

 

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniu 5 października o godz. 10:00

Wykładowcami w projekcie są wysokiej klasy specjaliści, radcowie prawni zajmujący się zagadnieniami z różnych dziedzin prawa powiązanych z Partnerstwem Publiczno- Prywatnym, posiadający wieloletnie doświadczenie w zarówno w realizacji projektów przygotowanych w tej formule, autorzy licznych publikacji w tej dziedzinie.

Przyjęta w projekcie formuła szkoleń, z położonym naciskiem na stronę praktyczną, jest szansą dla uczestników szkoleń na zdobycie eksperckich umiejętności i zwiększenia w najbliższej przyszłości liczby radców prawnych specjalizujących się w realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno- Prywatnego.

 

Harmonogram szkoleń :

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – ramy organizacyjno-prawne, cele korzyści oraz modele ich zastosowania

05.10.2019 r.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – zastosowanie w praktyce

12.10.2019 r.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – warsztaty (część I)

19.10.2019 r.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – warsztaty (część II)

16.11.2019 r.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne a zamówienia publiczne

30.11.2019 r.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne a koncesja

07.12.2019 r.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – efektywność PPP, analiza ekonomiczna i finansowa

14.12.2019 r.

Partnerstwo Publiczno - Prywatne – różne zagadnienia związane z partnerstwem

Styczeń 2020 r.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – opracowanie projektu PPP i przykładowej umowy

Styczeń 2020 r.

 

Rekrutacja uczestników projektu możliwa jest drogą elektroniczną. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres mailowy ppp@oirp.krakow.pl najpóźniej do dnia 4 października 2019 r. Ponadto formularz rekrutacyjny można złożyć osobiście w sekretariacie OIRP w Krakowie w godzinach pracy biura lub przesłać drogą pocztową na adres OIRP w Krakowie. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie OIRP w Krakowie pod adresem www.oirp.krakow.pl .

Biuro projektu mieści się w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie tj.: płk. Francesco Nullo 8/4, 31-543 Kraków, I piętro i czynne jest w dniach, w których odbywają się szkolenia w godzinach 10:00 - 15:00.

Kontakt z biurem projektu: e-mail: ppp@oirp.krakow.pl, telefon: 603-787-631,

Mirosława Rączka - Specjalista ds. obsługi szkoleń, poniedziałek - piątek:   16:00 - 18:00, sobota:   10:00 - 15:00

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projekcie,

Radca prawny

Dorota Olbrycht-Strzelecka

Kierownik Projektu

Pliki do pobrania

Formularz rekrutacyjny 379.0 KB doc

Artykuły powiązane


Bezpłatne szkolenie z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w ramach projektu unijnego


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie serdecznie zaprasza radców prawnych i aplikantów radcowskich do udziału w szkoleniach eksperckie w dziedzinie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa