Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Zaproszenie do udziału w projekcie z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Zaproszenie do udziału w projekcie z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

 

Szkolenia zawodowe w ramach doskonalenia zawodowego

z Partnerstwa Publiczno- Prywatnego

 ostatni nabór na szkolenia rozpoczynające się w styczniu 2020 roku

 

Szanowni Państwo,

Partnerstwo Publiczno – Prywatne to coraz bardziej popularny sposób realizacji inwestycji infrastrukturalnych. W obliczu kończących się środków z dotacji unijnych oraz ograniczonych możliwości inwestycyjnych samorządów sięgnięcie po kapitał prywatny może wkrótce okazać się jedynym możliwym sposobem kontynuowania budowy w Polsce dróg, parkingów, szpitali, szkół czy wielu innych obiektów użyteczności publicznej. Podmioty Publiczne zyskują coraz większe doświadczenie w realizacji projektów PPP. Dostępne są już rządowe wytyczne dotyczące prawidłowego przygotowania takich projektów oraz wzorce umowne, co powoduje że samorządy zmniejszą obawą sięgają po ten model. Pozwala im to zaoszczędzić środki budżetowe oraz oddać zadanie publiczne w ręce profesjonalisty.

Badania prowadzone na świecie wykazują, że projekty w modelu PPP są tańsze, sprawniej wdrażane a wymagane standardy są wyższe niż w klasycznych zamówieniach publicznych. Z tych powodów PPP w najbliższej przyszłości stanie się standardowym powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Dlatego warto pozyskać wiedzę w tym zakresie od osób, które już od wielu lat zajmują się tym zagadnieniem.

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie rozpoczyna ostatnią serię bezpłatnych szkoleń z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w ramach projektu unijnego „Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych”. Szkolenia te odbywają się w ramach zawodowego doskonalenia obowiązkowego dla radców prawnych i za udział w szkoleniu przyznawane są punkty szkoleniowe. Za udział w każdym dniu szkolenia (7 godzin lekcyjnych) przyznanych zostanie łącznie 14 punktów szkoleniowych. Łączna maksymalna ilość punktów za udział w IX Modułach szkoleniowych to aż 140 punktów!

Szkolenia realizowane w ramach projektu mają charakter ekspercki i współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).  

Szkolenia rozpoczynają się 18 stycznia 2020 roku i skierowane są zarówno do radców prawnych jak i aplikantów radcowskich zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Zmienione kryteria naboru do projektu pozwalają każdej osobie zainteresowanej zdobyciem wiedzy w dziedzinie partnerstwa publiczno- prywatnego na uczestnictwo w projekcie.

Kryteria naboru dla radców prawnych:

  • Czynny wpis na listę radców prawnych w OIRP w Krakowie;
  • Doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów publicznych lub prywatnych w dziedzinach prawa związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym, Zamówieniami Publicznymi, Koncesją lub chęć specjalizacji w dziedzinach prawa związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym, Zamówieniami Publicznymi, Koncesją- weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Kryteria naboru dla aplikantów radcowskich

  • Czynny wpis na listę aplikantów radcowskich OIRP w Krakowie;
  • Chęć specjalizacji w dziedzinach prawa związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym, Zamówieniami Publicznymi, Koncesją- weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Szkolenia realizowane w ramach projektu ukierunkowane są na przedstawienie informacji z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym przede wszystkim aspektów prawnych wynikających z polskiego i unijnego prawodawstwa. Szczególny nacisk jest położony na procedurę wyboru partnera prywatnego, w tym w szczególności kwestię dialogu konkurencyjnego, przygotowania inwestycji w tej formule, obowiązki podmiotów w zakresie rozliczania i sprawozdawczości, przejrzystość postępowania. Ważnym aspektem szkoleń będzie szczegółowa analiza różnych rodzajów umów zawieranych w formule PPP oraz wzajemnych obowiązków stron umowy.

Rekrutacja uczestników projektu możliwa jest drogą elektroniczną. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres mailowy ppp@oirp.krakow.pl najpóźniej do dnia 15 stycznia 2020 r. Ponadto formularz rekrutacyjny można złożyć osobiście w sekretariacie OIRP w Krakowie w godzinach pracy biura lub przesłać drogą pocztową na adres OIRP w Krakowie. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie OIRP w Krakowie pod adresem www.oirp.krakow.pl .

Biuro projektu mieści się w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie tj. : płk. Francesco Nullo 8 /4, 31-543 Kraków, I piętro i czynne jest w dniach, w których odbywają się szkolenia w godzinach 10:00 - 15:00.

Kontakt z biurem projektu:

e-mail: ppp@oirp.krakow.pl,

telefon: 603-787-631,

Mirosława Rączka - Specjalista ds. obsługi szkoleń, poniedziałek - piątek:   16:00 - 18:00, sobota:   10:00 - 15:00.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projekcie,

Radca prawny

Dorota Olbrycht-Strzelecka

Kierownik Projektu

 

 

Pliki do pobrania

Formularz rekrutacyjny 379.0 KB doc

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Bezpłatne szkolenie z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w ramach projektu unijnego


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie serdecznie zaprasza radców prawnych i aplikantów radcowskich do udziału w szkoleniach eksperckie w dziedzinie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa