O mediacji

Mediacja jest procesem, w którym dwie lub więcej stron w obecności bezstronnej osoby starają się rozwiązać konflikt, który legł u podstawy danego postępowania.

Należy podkreślić, że mediacja ma służyć rozwiązaniu konfliktu, a nie rozstrzygnięciu sprawy (tak jak ma to miejsce w sądzie). Oznacza to, że mediacja daje szanse nie tylko na osiągnięcie porozumienia w danej sprawie, ale także i we wszystkich innych, w które zaangażowane są strony postępowania.

 

Ponadto mediacja nie zaostrza sporu - co ma często miejsce w sądzie.

Dlatego należy pamiętać, że wystąpienie na drogę sądową to ostateczność.

 

 

Zwracamy uwagę, iż w trakcie postępowania sądowego:

  • konflikt zostaje upubliczniony
  • prawdopodobnie bezpowrotnie tracimy kontrahenta
  • ponosimy wysokie koszty, w tym i takie których w większości nie odzyskamy nawet po wygranej sprawie (przygotowanie materiałów, zaangażowanie pracowników itp.)
  • tracimy czas (im bardziej skomplikowana sprawa, tym z reguły dłużej trwa, więcej świadków, więcej rozpraw, opinii biegłych itp.).
  • pozostajemy w niepewności co do rozstrzygnięcia 

 

Mediator nie będzie skupiać się na racjach stron, ale na ich potrzebach.

Zadaniem mediatora nie jest podjęcie władczej decyzji i rozstrzygnięcie sporu, ale jego rozwiązanie.

 

Jakie mamy zatem korzyści ?

  • poufność (opinia publiczna nie dowiaduje się o istnieniu sporu
  • szybkość postępowania (nierzadko konflikt udaje się rozwiązać w ciągu jednego dnia)
  • niskie koszty (koszty prowadzonej mediacji to ułamek kosztów postępowania sądowego)
  • podtrzymujemy relacje biznesowe (mediator nie patrzy w przeszłość, ale w przyszłość, czyli analizuje potrzeby stron i sposób realizacji planów)

 

Podsumowując - warto skorzystać z tej drogi.

 

Zapraszamy

Przydatne linki