O nas

Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie zostało powołane uchwałą Rady OIRP nr 333/X/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.

Do podstawowych zadań Centrum należy organizacja posiedzeń mediacyjnych, rozwój i promocja alternatywnych metod rozwiązywania sporów, prowadzenie szkoleń, organizowanie i udział w przedsięwzięciach poświęconych mediacji, a także działania na rzecz zmiany obowiązujących przepisów w kierunku rozwoju postępowania mediacyjnego.

Mediatorami CM są radcy prawni oraz aplikanci, którzy ukończyli stosowne szkolenie i posiadają doświadczenie w zakresie postępowań mediacyjnych

Właściwe przygotowanie zawodowe naszych mediatorów daje gwarancję należytego prowadzenia postępowania.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości szczegółowych informacji chętnie udzielą Państwu:

- radca prawny Tomasz Job – Dyrektor Centrum Mediacji tel. 533-660-566, e-mail t.job@oirp.krakow.pl

- radca prawny Magdalena Romanowska – Zastępca Dyrektora Centrum Mediacji, e-mail: mediacje@oirp.krakow.pl

 

Przydatne linki