Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Umowa o współpracy ze Słowacką Izbą Adwokacką

Umowa o współpracy ze Słowacką Izbą Adwokacką

Dnia 14 czerwca 2018 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie podpisała umowę o współpracy ze Słowacką Izbą Adwokacką.

W czwartkowe przedpołudnie, w siedzibie Słowackiej Izby mieszczącej się w Bratysławie, dr Marcin Sala-Szczypiński – Dziekan Rady OIRP w Krakowie oraz Tomáš Borec - Prezes Słowackiej Izby Adwokackiej, w trosce o rozwój bliskich stosunków oraz przyszłość zawodów prawniczych w Unii Europejskiej, złożyli deklaracje realizacji wspólnych celów i potrzeb, a w szczególności:

 

  • umożliwienia adwokatom i radcom prawnym z obu Izb lepszego zrozumienia złożonych i różnorodnych stosunków prawnych będących pochodną kontaktów Handlowych pomiędzy Słowacją i Polską oraz ich obywatelami;
  • poprawy jakości usług oferowanych podmiotom słowackim i polskim dzięki lepszej wzajemnej znajomości systemów prawnych obu krajów;
  • przyczynienia się do efektywnego stosowania prawa wspólnotowego oraz jego pełniejszego zrozumienia przez orzecznictwo obu krajów.

 

Deklaracja współpracy ma przyczynić się do realizacji zasady swobodnego przepływu usług świadczonych przez adwokatów i radców prawnych, poprawy jakości świadczonych usług w obu krajach oraz umożliwienia wymiany i spotkań związanych przede wszystkim ze szkoleniem zawodowym. Wzajemna wymiana informacji o przyjętych zasadach wykonywania zawodu, jego etyki, organizacji samorządów oraz szkolenia zawodowego, ma dodatkowo zachęcać adwokatów i radców prawnych obu Izb do utrzymywania stałych stosunków na poziomie tak osobistym, jak i zawodowym.

Spotkanie w Bratysławie było ukoronowaniem zainicjowanych przez naszą Izbę kontaktów obu Izb, czego wyrazem była m.in. wizyta delegacji ze Słowackiej Izby Adwokackiej w OIRP w Krakowie dnia 17 października 2017 r. Obie Izby zadeklarowały, iż będą okresowo organizować spotkania swoich przedstawicieli, w celu wymiany poglądów i informacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktyki zawodowej, uprawnień adwokatów i radców prawnych związanych z wykonywaniem ich zawodu, organizacji samorządu, a także wykonywania uprawnień wspólnotowych związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

 

https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/spravy/proxy/list/formular/rows/572/link/display/event

 

Pol_2018_ (2 von 8).JPG

 

Pol_2018_ (4 von 8).JPG

 

Pol_2018_ (5 von 8).JPG

 

Pol_2018_ (7 von 8).JPG

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa