Angielski  Rosyjski  Słowacki  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Poczta Polska  umożliwia składanie pełnomocnictw za pomocą podpisu kwalifikowanego

Poczta Polska umożliwia składanie pełnomocnictw za pomocą podpisu kwalifikowanego

W celu umożliwienia świadczenia usług pocztowych w okresie pandemii w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów Poczta Polska wprowadza możliwość składania pełnomocnictwa pocztowego przez mocodawcę dysponującym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Klient biznesowy Poczty Polskiej w celu złożenia pełnomocnictwa pocztowego wypełnia druk Pełnomocnictwa pocztowego, który dostępny jest do pobrania tutaj. Następnie dokonuje przelewu kwoty opłaty za udzielenie pełnomocnictwa pocztowego na indywidualny rachunek, na który Klient wpłaca wszelkie należności wynikające z umowy o świadczenie usług przez Pocztę Polską. Uiszczona kwota musi odpowiadać liczbie i rodzajowi udzielonych pełnomocnictw pocztowych w wysokości zgodnej z Cennikiem opłat dodatkowych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Przedstawicielem Poczty wskazanym w umowie.

Ważne!

Przesyłki nadawane przez sądy i prokuratury nie będą wydawane pełnomocnikowi, któremu udzielono pełnomocnictwa pocztowego złożonego przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

źródło:https://www.poczta-polska.pl/poczta-polska-umozliwia-klientom-biznesowym-zlozenie-pelnomocnictwa-pocztowego-przy-wykorzystaniu-kwalifikowanego-podpisu-elektronicznego/

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa