Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Sądy Rejonowe

Sądy Rejonowe

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Wieliczce


w sprawie posiedzeń Sądu.


Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej


w sprawie ustalenia godzin funcjonowania Sądu


Zarządzenie Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia z 19.03.2020r.


Zarządzenie Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w sprawie wstrzymania wysyłki wszelkich pism sądowych


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście - odwołane rozprawy


W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Cywilny informuje o odwołaniu wszystkich rozpraw wyznaczonych w okresie 1-15 maja 2020 roku.ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wykaz spraw sądowych Sądu REjonowego w Brzesku


które odbędą się do dnia 30.04.2020


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia z 8.04.2020


W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 rozprawy i posiedzenia jawne z udziałem stron nie odbywają się a wyznaczone podlegają odwołaniu, z wyjątkiem spraw pilnych, o których mowa w art. 14a ust.4 i ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy z 7.04.2020


Rozprawy i posiedzenia jawne z udziałem stron nie odbywają się a wyznaczone podlegają odwołaniu, z wyjątkiem spraw pilnych, o których mowa w art. 14a ust.4 i ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty z 8.04.2020


Zobowiązuje się Przewodniczących Wydziałów, Kierownika Sekcji Wykonania Orzeczeń a także sędziów i referendarzy do niezwłocznego informowania Prezesa Sądu o innych niż wskazanych wprost w ustawie jako pilne sprawach, których nierozpoznanie mógłby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego, albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, a także gdy wymaga tego ważny interes prywatny, interes publiczny lub dobro wymiaru sprawiedliwości.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza z 7.04.202


W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 rozprawy i posiedzenia jawne z udziałem stron nie odbywają się a wyznaczone podlegają odwołaniu, z wyjątkiem spraw pilnych


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dotyczący opłat sądowych


W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz skróceniem czasu pracy kasy. Opłaty sądowe, grzywny, koszty można wpłacać przelewem na poniższe konto bankowe


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

"Spotkania w prawniczej bibliotece" - Nowy Sącz - odwołanie spotkań


W związku z rozwojem epidemii COVID-19, w trosce o zdrowie pracowników i innych osób została podjęta decyzja o odwołaniu spotkań.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieście


W związku z zagrożeniem koronawirusem  oraz zamknięciem do odwołania dla bezpośredniej obsługi  Biura Obsługi Interesantów VII, XI i XII Wydziałów  tut. Sądu


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat Sądu Rejonowego w Wieliczce


Od dnia 25 marca 2020 roku do odwołania Sekretariaty Wydziałów Sądu Rejonowego w Wieliczce będą dokonywać wydruków treści pism procesowych


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Wiliczce


w sprawie przesyłania niektórych pism procesowych


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Zarządzenie Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie odwołania terminów rozpraw w terminie od 1.04.2020 do 30.04.2020


Zarządzenie w sprawie wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynku sądowym.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Zarządzenie Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie odwołania terminów rozpraw w terminie od 1.04.2020 do 30.04.2020


Zarządzenie w sprawie wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynku sądowym.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Zarządzenie Sądu Rejonowego w Bochni w sprawie odwołania terminów rozpraw w terminie od 1.04.2020 do 30.04.2020


Zarządzenie w sprawie wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynku sądowym.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Zarządzenie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z 20.03.2020


Zarządzenie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy II Wydział Karny Sekcja Wykonywania Orzeczeń w Krakowie z 20 marca 2020 roku

 


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z 19.03.2020


Zarządzenie nr 10 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 19 marca 2020 roku


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa