Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Szkolenia w formie zdalnej z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - Dodatkowy nabór w ramach projektu unijnego

Szkolenia w formie zdalnej z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - Dodatkowy nabór w ramach projektu unijnego

 

Loga.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szkolenia w formie zdalnej z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Dodatkowy nabór do VIII grupy szkoleniowej w ramach projektu unijnego

 

Szanowni Państwo,

Partnerstwo Publiczno-Prywatne to coraz bardziej popularny sposób realizacji inwestycji infrastrukturalnych. W obliczu kończących się środków z dotacji unijnych oraz ograniczonych możliwości inwestycyjnych samorządów sięgnięcie po kapitał prywatny może wkrótce okazać się jedynym możliwym sposobem kontynuowania budowy w Polsce dróg, parkingów, szpitali, szkół, czy wielu innych obiektów użyteczności publicznej.

Badania prowadzone na świecie wykazują, że projekty w modelu PPP są tańsze, sprawniej wdrażane a wymagane standardy są wyższe niż w klasycznych zamówieniach publicznych. Z tych powodów PPP w najbliższej przyszłości stanie się standardowym, powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Dlatego warto pozyskać wiedzę w tym zakresie od osób, które już od wielu lat zajmują się tym zagadnieniem.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie rozpoczyna dodatkową rekrutację do ostatniej grupy szkoleniowej z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w ramach projektu unijnego „Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych”. Szkolenia te odbywają się w ramach zawodowego doskonalenia obowiązkowego dla radców prawnych i za udział w szkoleniu przyznawane są punkty szkoleniowe (Łączna, maksymalna ilość punktów, które otrzymać może uczestnik szkoleń za udział w IX Modułach szkoleniowych to aż 140 punktów,  14 punktów szkoleniowych za każde szkolenie)

Szkolenia realizowane w ramach projektu mają charakter ekspercki i współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).  

Szkolenia w ramach projektu do tej pory odbywały się w formie stacjonarnej. Obecny kryzys wywołany epidemią koronawirusa spowodował zmianę formy prowadzenia zajęć w ramach projektu z formy stacjonarnej na formę zdalną, online, wykorzystującą nowoczesne techniki multimedialne oraz narzędzia do szkolenia na odległość.

Możliwość przeprowadzenia szkoleń w formie zdalnej to z pewnością szansa dla tych wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w OIRP w Krakowie, którzy z różnych względów zawodowych i osobistych nie mogli uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych.

Dodatkowo należy podkreślić, że prowadzenie zajęć w tej formie umożliwia wszystkim uczestnikom interaktywny i swobodny udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (warsztatach, rozmowach na żywo, konsultacjach, chatach itp.).

Dodatkowe zajęcia dla ostatniej VIII grupy szkoleniowej rozpoczynają się 30 maja 2020 roku ( Moduł I) i  6 czerwca 2020 roku ( Moduł II). Zmienione kryteria naboru do projektu pozwalają każdej osobie zainteresowanej zdobyciem wiedzy w dziedzinie partnerstwa publiczno- prywatnego na uczestnictwo w projekcie.

Zmienione kryteria naboru dla radców prawnych:

  • Czynny wpis na listę radców prawnych w OIRP w Krakowie;
  • Doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów publicznych lub prywatnych w dziedzinach prawa związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym, Zamówieniami Publicznymi, Koncesją lub chęć specjalizacji w dziedzinach prawa związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym, Zamówieniami Publicznymi,  Koncesją- weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Kryteria naboru dla aplikantów radcowskich:

  • Czynny wpis na listę aplikantów radcowskich OIRP w Krakowie;
  • Chęć specjalizacji w dziedzinach prawa związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym, Zamówieniami Publicznymi, Koncesją- weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Dodatkowa Rekrutacja:

  1. Dodatkowa rekrutacja prowadzona jest w sposób zdalny za pomocą elektronicznych narzędzi komunikacji.
  2. W toku rekrutacji Kandydat składa drogą elektroniczną na adres ppp@oirp.krakow.pl w formie:

a) plików podpisanych podpisem kwalifikowanym lub
b) plików podpisanych w portalu Profilu Zaufanego pz.gov.pl lub
c) skanów dokumentów podpisanych własnoręcznie – jeżeli Kandydat nie ma możliwości użycia wskazanych wcześniej metod, następujące dokumenty:

Formularz rekrutacyjny – wypełniony i podpisany przez Kandydata (wzór stanowi zał. nr 1 do Regulaminu),

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu – podpisane przez Kandydata (wzór stanowi zał. nr 2 do Regulaminu),

Deklarację udziału w projekcie (wzór stanowi zał. nr 3 do Regulaminu),

Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (wzór stanowi zał. nr 4 do Regulaminu).

Listy obecności zastępuje się listami uczestników zajęć z elektronicznej platformy zdalnego nauczania, przy czym prowadzący zajęcia może nakazać uczestnikom określoną formę potwierdzenia obecności, odpowiednią dla danej platformy (np. logowanie w odpowiednim czasie, użycie odpowiedniej funkcji platformy).

Dokumenty rekrutacyjne należy wysłać na adres mailowy ppp@oirp.krakow.pl najpóźniej do 29 maja 2020 r. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Harmonogram szkoleń dla grupy VIII przedstawia się następująco:

Nr modułu

Temat

Grupa VIII

I

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) – rola prawników praktyków w stanowieniu prawa w dziedzinie PPP dla sektora usług publicznych i prywatnych

30.05.2020 r.

Dodatkowe zajęcia dla nowych osób lub osób odrabiających zajęcia

II

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – ramy organizacyjno-prawne, cele korzyści oraz modele ich zastosowania

06.06.2020 r.

Dodatkowe zajęcia dla nowych osób lub osób odrabiających zajęcia

III

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – zastosowanie w praktyce

13.06.2020 r.

IV (cz. I)

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – warsztaty (część I)

20.06. 2020 r.

IV (cz. II)

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – warsztaty (część II)

27.06.2020 r.

V

Partnerstwo Publiczno-Prywatne a zamówienia publiczne

05.09.2020 r.

VI

Partnerstwo Publiczno-Prywatne a koncesja

19.09.2020 r.

VII

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – efektywność PPP, analiza ekonomiczna i finansowa

26.09.2020 r.

VIII

Partnerstwo Publiczno - Prywatne – różne zagadnienia związane z partnerstwem

10.10.2020 r.

IX

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – opracowanie projektu PPP i przykładowej umowy

24.10.2020 r.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie OIRP w Krakowie pod adresem www.oirp.krakow.pl .

Biuro projektu mieści się w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie tj.: ul. płk. Francesco Nullo 8 /4, 31-543 Kraków, I piętro.

Kontakt z biurem projektu:

e-mail: ppp@oirp.krakow.pl,

telefon: 603-787-631,

Mirosława Rączka - Specjalista ds. obsługi szkoleń, poniedziałek - piątek: 16:0018:00, sobota: 10:0015:00.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projekcie,

Dorota Olbrycht-Strzelecka
Radca prawny
Kierownik Projektu

 

stopka.jpg

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa