Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Konferencja: „Rola radcy prawnego w procesie stanowienia prawa w dziedzinie PPP oraz jako doradcy zewnętrznego w realizacji projektów z udziałem sektora publicznego i sektora prywatnego” - Kraków 11.04.2019

Konferencja: „Rola radcy prawnego w procesie stanowienia prawa w dziedzinie PPP oraz jako doradcy zewnętrznego w realizacji projektów z udziałem sektora publicznego i sektora prywatnego” - Kraków 11.04.2019

 

Loga.jpg

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji: „Rola radcy prawnego w procesie stanowienia prawa w dziedzinie PPP oraz jako doradcy zewnętrznego w realizacji projektów z udziałem sektora publicznego i sektora prywatnego”, która odbędzie się dnia 11 kwietnia 2019 roku w Krakowie w sali wykładowej na I piętrze siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/4.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu pn. „Partnerstwo Publiczno-Prywatne – szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych”. Projekt ten o numerze: POWR.02.16.00-00-0042/16 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem konferencji jest wskazanie argumentów dla których zaangażowanie radcy prawnego jako profesjonalnego doradcy jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedsięwzięć PPP z uwagi na skomplikowaną fazę przygotowania projektu, określenie zakresu odpowiedzialności stron i oceny ryzyk, długi okres trwania umowy i wreszcie konieczność kontroli środków publicznych. Podczas konferencji zostanie omówiona rola profesjonalnego prawnika-radcy prawnego zarówno z punktu widzenia interesów podmiotu prywatnego jak i publicznego oraz znaczenie konsultacji społecznych przeprowadzonych z udziałem radców prawnych na obecny kształt regulacji prawnej.

W trakcie  konferencji dowiedzą się Państwo, jak zmiany prawne, które weszły w życie w dniu 19 września 2018 roku w ramach nowelizacji Ustawy o PPP mogą wpłynąć na rozwój rynku PPP w Polsce. Większa efektywność gospodarowania pieniędzmi publicznymi, wyższa jakość usług, budowa kapitału społecznego – to tylko niektóre korzyści z rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce.

Należy podkreślić, że rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce stwarza możliwość uzyskania największej efektywności wydatkowania środków publicznych. Mając przed sobą realizację inwestycji, każdy podmiot publiczny powinien zadać sobie pytanie o formę jej finansowania, tak aby była optymalna zarówno z punktu widzenia jakości usług kierowanych do obywateli, jak i z punktu widzenia pieniędzy, które mają być wydane na tę inwestycję.

Niezwykle ważne jest, aby sektor publiczny brał pod uwagę różne modele realizacji projektów, nie tylko formy tradycyjne, które najlepiej zna. Może się bowiem okazać, że przy identycznej jakości usług publicznych da się zagwarantować bardziej optymalne rozwiązania. Efektem tych działań powinien być wzrost liczby i jakości usług publicznych.

Realizacja inwestycji w formule PPP jest szczególnie istotna z uwagi na  ograniczone  środki  unijne po roku 2020 i pozwala najlepiej wykorzystać kapitał, wiedzę i doświadczenie sektora prywatnego w finansowaniu inwestycji i usług publicznych.

Zaproszeni prelegenci to wysokiej klasy specjaliści, radcowie prawni zajmujący się zagadnieniami z różnych dziedzin prawa powiązanych z Partnerstwem Publiczno- Prywatnym, posiadający wieloletnie doświadczenie zarówno w przygotowaniu jak i realizacji projektów przygotowanych w tej formule, autorzy licznych publikacji w tej dziedzinie, jak również przedstawiciele partnerów prywatnych, potencjalni inwestorzy prywatni zainteresowani realizacją wspólnych projektów w formule PPP.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja poprzez wysłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: ppp.konferencja@oirp.krakow.pl, lub przesłania formularza zgłoszeniowego faxem (tel. 12 410 84 01) najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2019 roku.

 

Radcownie prawni, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu otrzymają 14 punktów szkoleniowych.

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

dr Marcin Sala-Szczypiński

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

„Rola Radcy prawnego w procesie stanowienia prawa w dziedzinie PPP oraz jako doradcy zewnętrznego w realizacji projektów z udziałem sektora publicznego i sektora prywatnego”,

11 kwietnia 2019 roku Kraków,
sala wykładowa na I piętrze siedziby OIRP przy ul. Francesco Nullo 8/4

09:15   Rejestracja uczestników / powitalna kawa

9:45     Otwarcie konferencji przez Dziekana OIRP w Krakowie Pana dr Marcina Sala-Szczypińskiego

10:00   „Rola prawników praktyków w stanowieniu prawa w dziedzinie PPP dla sektora usług publicznych i prywatnych” – Michał Kurzyński radca prawny, partner KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki

10:45   „Czy ubiegłoroczne zmiany przepisów PPP otworzyły dla sektora publicznego szeroko drzwi do projektów PPP?” – Krzysztof Łyszyk radca prawny KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki

11:30   Przerwa kawowa

11:45   „Jak efektywnie doradzać w projektach PPP? Doświadczenia doradcy sektora publicznego” – dr Rafał Cieślak radca prawny

12:30   „Wpływ projektów PPP na budżet zamawiającego i na możliwość zaciągania zobowiązań” dr Marcin Jędrasik radca prawny

13:15   Lunch

14:00   „Czy PPP jest szansą dla inwestycji  publicznych po roku 2020” – Przemysław Szulfer dyrektor finansowy Warbud S.A.

14:45   „Czy PPP jest sposobem na zwiększenie innowacyjności polskich gmin poprzez zastosowanie nowych rozwiązań służących środowisku i mieszkańcom?” Maciej Kopański – Dyrektor ds. Rozwoju, ENGIE Polska

15:30   Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Pliki do pobrania

Zaproszenie na konferencję PPP oraz program.pdf 377.9 KB pdf
Zgłosznie udziału w konferencji.doc 175.5 KB doc
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa