Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Konferencja: „PPP - bariery, wyzwania i rekomendacje eksperckie w procesie stanowienia prawa w dziedzinie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"- 25.03.2021

Konferencja: „PPP - bariery, wyzwania i rekomendacje eksperckie w procesie stanowienia prawa w dziedzinie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"- 25.03.2021

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie  zapraszam do udziału w konferencji  pn.: „PPP - bariery, wyzwania i rekomendacje eksperckie w procesie stanowienia prawa w dziedzinie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego", która odbędzie się dnia 25 marca 2021 roku w formie zdalnej.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu pn. „Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych”. Projekt ten o numerze: POWR.02.16.00-00-0042/16 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Formuła konferencji oscylować będzie wokół praktycznych aspektów projektów realizowanych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Prelegenci skupiać się będą na pokazaniu poszczególnych zagadnień dotyczących Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w szerokim kontekście zarówno prawnym, jak i biznesowym, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Wyróżnikiem tej konferencji będzie ukazanie form współpracy od strony praktycznej i omówienie najważniejszych problemów i wskazówek na przyszłość potrzebnych do rozwiązania w sferze legislacyjnej.

Eksperci biorący udział  w konferencji zaprezentują dokonane już zmiany systemowe na rynku PPP – w szczególności zmiany prawne oraz podzielą się wiedzą na temat doświadczeń w tym zakresie.

Prelegenci wskażą również na kluczowe elementy, które pozwolą na udaną realizację projektów PPP:

  • Odpowiednie przygotowanie projektu
  • Odpowiedni podział ryzyk między podmiotem publicznym i partnerem prywatnym
  • Prawidłowe przeprowadzenie procedury wyboru partnera prywatnego
  • Właściwe skonstruowanie umowy PPP
  • Właściwe zarządzanie umową PPP.

Za udział w konferencji radcom prawnym przyznawane są punkty szkoleniowe (14 punktów). 

Zdobycie wiedzy w dziedzinie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jest szczególnie istotne w obliczu kończących się środków z dotacji unijnych oraz ograniczonych możliwości inwestycyjnych samorządów związanej z pojawieniem się pandemii wirusa SARS-CoV-2, a sięgnięcie po kapitał prywatny może wkrótce okazać się jedynym możliwym sposobem kontynuowania inwestycji tj. budowy w Polsce dróg, parkingów, szpitali, szkół, czy wielu innych obiektów użyteczności publicznej.

Badania prowadzone na świecie pokazują bowiem, że projekty w modelu PPP są tańsze, sprawniej wdrażane a wymagane standardy są wyższe niż w klasycznych zamówieniach publicznych. Z tych powodów PPP w najbliższej przyszłości stanie się standardowym, powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Dlatego warto pozyskać wiedzę w tym zakresie od osób, które już od wielu lat zajmują się tym zagadnieniem.

Zaproszeni prelegenci to wysokiej klasy specjaliści, radcowie prawni zajmujący się zagadnieniami z różnych dziedzin prawa powiązanych z Partnerstwem Publiczno- Prywatnym, posiadający wieloletnie doświadczenie zarówno w przygotowaniu jak i realizacji projektów wdrażanych w tej formule, autorzy licznych publikacji w tej dziedzinie.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Do udziału w konferencji zapraszamy radców prawnych i aplikantów radcowskich z całego kraju, przedsiębiorców, samorządowców oraz wszystkie osoby zainteresowane szeroko rozumianą formułą Partnerstwa Publiczno- Prywatnego.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja poprzez wysłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy:  ppp.konferencja@oirp.krakow.pl, najpóźniej do dnia 24 marca 2021 roku do godziny 12:00. Uczestnicy konferencji otrzymają link umożliwiający  im udział w konferencji w formie zdalnej.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji

 

 

Dziekan OIRP w Krakowie

Marcin Sala -Szczypiński

Pliki do pobrania

Program_PPP.pdf 114.4 KB pdf
Zgłosznie udziału w konferencji - dla osób nie uczestniczących w projekcie PPP.pdf 185.3 KB pdf
Zgłosznie udziału w konferencji dla uczestników projektu PPP.pdf 133.5 KB pdf
Zgłosznie udziału w konferencji - dla osób nie uczestniczących w projekcie PPP.doc 190.0 KB doc
Zgłosznie udziału w konferencji dla uczestników projektu PPP.doc 171.5 KB doc
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa