Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Dodatkowy nabór do projektu unijnego: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Dodatkowy nabór do projektu unijnego: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Loga.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

WYDŁUŻENIE OKRESU REALIZACJI PROJEKTU

Z  PARTERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

DO 31 MARCA 2021 roku

Dodatkowy nabór do projektu unijnego

 

Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować, że Instytucja Pośrednicząca- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów dla projektu unijnego „Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych” wyraziła zgodę na wydłużenie realizacji projektu do dnia 31 marca 2021 roku.

 

Dzięki tej decyzji Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie ma możliwość uruchomienia szkoleń zdalnych dla kolejnej grupy radców prawnych i aplikantów radcowskich zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Udział w projekcie to doskonała okazja nie tylko do uzyskania niezbędnych punktów szkoleniowych, ale przede wszystkim do zdobycia nowych kompetencji i wiedzy w tej strategicznej dla rozwoju inwestycji dziedzinie prawa!

 

W obliczu kończących się środków z dotacji unijnych oraz ograniczonych możliwości inwestycyjnych samorządów związanej z pojawieniem się pandemii wirusa SARS-CoV-2 sięgnięcie po kapitał prywatny może wkrótce okazać się jedynym możliwym sposobem kontynuowania inwestycji tj. budowy w Polsce dróg, parkingów, szpitali, szkół, czy wielu innych obiektów użyteczności publicznej.  Pogarszająca się sytuacja gospodarcza, wynikająca z pojawienia się pandemii wirusa SARS-CoV-2 i kryzys gospodarczy, który za nią postępuje, będzie skutkowała zatrzymaniem wielu inwestycji publicznych realizowanych w formule tradycyjnej przez JST. Ratunkiem dla nich może być Partnerstwo Publiczno-Prywatne.

 

Badania prowadzone na świecie wykazują, że projekty w modelu PPP są tańsze, sprawniej wdrażane a wymagane standardy są wyższe niż w klasycznych zamówieniach publicznych. Z tych powodów PPP w najbliższej przyszłości stanie się standardowym, powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Dlatego warto pozyskać wiedzę w tym zakresie od ekspertów, którzy już od wielu lat zajmują się tym zagadnieniem.

 

Szkolenia realizowane w ramach projektu mają charakter ekspercki i współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).  Szkolenia odbywają się w ramach zawodowego doskonalenia obowiązkowego dla radców prawnych i za udział w szkoleniu przyznawane są punkty szkoleniowe (Łączna, maksymalna ilość punktów, które otrzymać może uczestnik szkoleń za udział w IX Modułach szkoleniowych to aż 140 punktów, 14 punktów szkoleniowych za każde szkolenie).

 

Ważne: istnieje możliwość przyznania punktów szkoleniowych za odbyte szkolenia jeszcze w bieżącym cyklu szkoleniowym, jak również w nowym cyklu szkoleniowym rozpoczynającym się w styczniu 2021 roku!

 

Możliwość przeprowadzenia szkoleń w formie zdalnej, wykorzystującej nowoczesne techniki multimedialne oraz narzędzia do szkolenia na odległość to również szansa dla tych wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w OIRP w Krakowie, którzy z różnych względów zawodowych i osobistych nie mogli uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych.

 

Szkolenia są nagrywane. W przypadku kolizji terminów szkoleń z obowiązkami uczestników możliwe jest odbycie szkolenia w innym dogodnym terminie!

 

Zmienione kryteria naboru do projektu pozwalają każdej osobie zainteresowanej zdobyciem wiedzy w dziedzinie Partnerstwa Publiczno- Prywatnego na uczestnictwo w projekcie.

 

Dodatkowa Rekrutacja:

  1. Dodatkowa rekrutacja prowadzona jest w sposób zdalny za pomocą elektronicznych narzędzi komunikacji.
  2. W toku rekrutacji Kandydat składa drogą elektroniczną na adres ppp@oirp.krakow.pl w formie:
  1. plików podpisanych podpisem kwalifikowanym lub
  2. plików podpisanych w portalu Profilu Zaufanego pz.gov.pl lub
  3. skanów dokumentów podpisanych własnoręcznie – jeżeli Kandydat nie ma możliwości użycia wskazanych wcześniej metod, następujące dokumenty:
  • Formularz rekrutacyjny – wypełniony i podpisany przez Kandydata (wzór stanowi zał. nr 1 do Regulaminu),
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu – podpisane przez Kandydata (wzór stanowi zał. nr 2 do Regulaminu),
  • Deklarację udziału w projekcie (wzór stanowi zał. nr 3 do Regulaminu),
  • Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (wzór stanowi zał. nr 4 do Regulaminu).

 

Listy obecności zastępuje się listami uczestników zajęć z elektronicznej platformy zdalnego nauczania.

 

Aktualny Harmonogram szkoleń dla grupy IX w 2020 roku przedstawia się następująco: 

Nr Modułu

Temat szkolenia

Grupa IX

I

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) – rola prawników praktyków w stanowieniu prawa w dziedzinie PPP dla sektora usług publicznych i prywatnych

21.11.2020

27.11.2020

28.11.2020

04.12. 2020

05.12.2020

II

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – ramy organizacyjno-prawne, cele korzyści oraz modele ich zastosowania

27.11.2020

28.11.2020

04.12. 2020

05.12.2020

11.12.2020

III

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – zastosowanie w praktyce

05.12.2020

11.12.2020

12.12.2020

18.12.2020

19.12.2020

IV (cz. I)

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – warsztaty (część I)

11.12.2020

12.12.2020

18.12.2020

19.12.2020

08.01.2021

IV (cz. II)

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – warsztaty (część II)

Terminy zostaną podane w grudniu 2020 r.

V

Partnerstwo Publiczno-Prywatne a zamówienia publiczne

Terminy zostaną podane w grudniu 2020 r.

VI

Partnerstwo Publiczno-Prywatne a koncesja

Terminy zostaną podane w grudniu 2020 r.

VII

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – efektywność PPP, analiza ekonomiczna i finansowa

Terminy zostaną podane w grudniu 2020 r.

VIII

Partnerstwo Publiczno - Prywatne – różne zagadnienia związane z partnerstwem

Terminy zostaną podane w grudniu 2020 r.

IX

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – opracowanie projektu PPP i przykładowej umowy

Terminy zostaną podane w grudniu 2020 r.

 

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie OIRP w Krakowie pod adresem www.oirp.krakow.pl .

Biuro projektu mieści się w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie tj.: ul. płk. Francesco Nullo 8/4, 31-543 Kraków, I piętro.

Kontakt z biurem projektu:

Mirosława Rączka - Specjalista ds. obsługi szkoleń, poniedziałek - piątek:   16:00 - 18:00, sobota:   10:00 - 15:00.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projekcie,
Dorota Olbrycht-Strzelecka
Radca prawny
Kierownik Projektu

Pliki do pobrania

Wzór Umowa z uczestnikiem projektu_2019.doc 409.0 KB doc
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie -szkolenia zdalne.pdf 251.9 KB pdf
OIRP_załącznik 1_formaularz rekrutacyjny ed.2019.doc 379.0 KB doc
OIRP_załacznik_2_Oświadczenie_Uczestnika_projektu.doc 624.0 KB doc
OIRP_załącznik 3_deklaracja udziału w projekcie_ed2019.pdf 343.2 KB pdf
OIRP_załącznik 4_oswiadczenie wykorzystanie wizerunku w projekcie ed.2019.pdf 335.4 KB pdf
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa