Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Szkolenie dla kandydatów na mediatorów - Kraków 13-15 i 27-29.05.2022

Szkolenie dla kandydatów na mediatorów - Kraków 13-15 i 27-29.05.2022

Szanowni Państwo

Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie i Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie zaprasza na szkolenie dla kandydatów na mediatorów.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie OIRP w Krakowie przy ul. Francesco Nullo 8/4 w dniach: 13-15 i 27-29 maja 2022 r.

 • 13 i 27 maja w godz. 15.30-20.00
 • 14-15  oraz 28-29 maja godz. 9.00-17.30

Łączny czas szkolenia - 40 godzin.  

Grupa szkoleniowa będzie liczyła do 12 osób.

Koszt szkolenia to 1600 zł netto (1968 zł brutto).

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: t.job@oirp.krakow.pl do 2 maja 2022 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń.

Radcowie prawni za udział w szkoleniu otrzymają punkty szkoleniowe.

Program szkoleń

I. Procedura mediacji – 10 h

 • Przebieg postępowania mediacyjnego (etapy mediacji wraz z ich charakterystyką);
 • Zasady mediacji (rozróżnienie podstawowych zasad mediacji wraz z ich charakterystyką oraz wskazaniem zachowań, które należy zastosować w sytuacji zagrożenia przestrzegania zasad);
 • Uczestnicy postępowania mediacyjnego;
 • Rola mediatora (mediator jako menadżer konfliktu, mediacja ewaluatywna/facylitatywna/transformatywna, etyka zawodu mediatora, prawa i obowiązki mediatora);
 • Zastosowanie mediacji (wskazania i przeciwwskazania do stosowania mediacji w poszczególnych rodzajach konfliktu).

II. Psychologiczne aspekty postępowania mediacyjnego – 4 h

 • Konflikt (psychologiczne aspekty powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktu);
 • Koło konfliktu wg Christophera Moore’a (rodzaje konfliktu i ich specyfika, rozróżnianie);
 • Sposoby rozwiązywania konfliktu (negocjacje, mediacje, arbitraż, med.-arb,
 • sąd);
 • Podstawowe pojęcia negocjacyjne (pozycje, interesy, BATNA, WATNA, ZOPA).

III. Prawne i organizacyjne aspekty postępowania mediacyjnego – 6 h

 • Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji;
 • Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego;
 • Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości;
 • Prowadzenie dokumentacji;
 • Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego;
 • Organizacja komunikacji w mediacji (aktywne słuchanie, zadawanie pytań, parafraza, neutralny język);
 • Techniki na impas w mediacji;
 • Analiza i diagnoza konfliktu (ocena, czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie, identyfikacja pozycji, potrzeb i interesów każdej ze stron, przechodzenie od pozycji do interesów).

IV. Trening praktyczny i podsumowanie – 20 h

 • Prowadzenie całego postępowania mediacyjnego przez uczestników szkolenia (zamiana ról na poszczególnych etapach mediacji);
 • Przygotowanie dokumentacji z mediacji;
 • Pełnomocnik w mediacji (trening postępowania mediacyjnego przy uczestnictwie pełnomocnika po jednej/obu stronach konfliktu);
 • Mediator w sądzie;
 • Komediacja;
 • Współpraca mediatora z innymi specjalistami (biegły, notariusz);
 • Superwizja (wzajemna ocena uczestników)

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt pod nr tel. 533 660 566 lub poprzez e-mail: t.job@oirp.krakow.pl

Z poważaniem

Dyrektor Centrum Mediacji przy OIRP w Krakowie
radca prawny
Tomasz Job 

Trenerzy:

01.jpg

Małgorzata Roszkowska – radca prawny, mediator wpisana na listy: mediatorów przy Komisji Nadzoru Finansowego, mediatorów przy Centrum Mediacji Lewiatan, stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Krakowie, Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo–Handlowej w Krakowie. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu mediacji cywilnych i gospodarczych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu mediacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykładowca na szkoleniach z zakresu negocjacji, mediacji i zarządzania konfliktem organizowanych dla radców prawnych i aplikantów radcowskich przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Wykładowca na szkoleniach dla mediatorów gospodarczych prowadzonych przez Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo–Handlowej w Krakowie. Trener mediacji i negocjacji. Stypendystka na Uniwersytecie w Barcelonie i absolwentka Szkoły Prawa Hiszpańskiego prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Uniwersytetem w Alicante i Uniwersytetem w Granadzie.

 

02.jpg

dr Tomasz Cyrol, MCIArb - adwokat, mediator (od 2010 r.), doktor nauk prawnych. Członek International Bar Association (członek zarządu Mediation Committee) oraz Chartered Institute of Arbitrators.

Ukończył studia podyplomowe oraz szereg szkoleń z zakresu negocjacji i mediacji, m.in. w ramach Harvard Law School Program on Negotiation (Cambridge, MA) czy Psychological Mediation and Mediation Advocacy Course (Regent’s University London). Wykładowca akademicki (adiunkt w UP Kraków), trener w zakresie negocjacji i mediacji oraz praktykujący mediator (ponad 200 przeprowadzonych mediacji).

 

03.jpg

Tomasz Job – radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie gospodarczym i cywilnym, mediator wpisany na listę mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Krakowie oraz Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie (Dyrektor Centrum Mediacji). Specjalizuje się w mediacjach i negocjacjach z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego. Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie na zajęciach z negocjacji i mediacji, trener

w zakresie mediacji i negocjacji.

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa