Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Inauguracja działalności Sekcji Mediacji Administracyjnej Centrum Mediacji przy OIRP w Krakowie

Inauguracja działalności Sekcji Mediacji Administracyjnej Centrum Mediacji przy OIRP w Krakowie

Sekcja Mediacji Ad.jpg 

W dniu 26 kwietnia 2018 roku w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie odbyła się inauguracja działalności Sekcji Mediacji Administracyjnej Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Krakowa, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Izby Administracji Skarbowej.

Inauguracja zapoczątkowała tworzenie platformy wymiany doświadczeń, oczekiwań i możliwości w zakresie stosowania mediacji w postępowaniu administracyjnym - pomiędzy Sekcją Mediacji Administracyjnej i organami administracji publicznej działającymi w naszym województwie. Wnioski z prowadzonych podczas inauguracji rozmów i dyskusji na temat miejsca i przyszłości mediacji w postępowaniu administracyjnym, zostaną wykorzystane w celu podejmowania jeszcze bardziej zakrojonych działań w ramach promowania mediacji. Mamy nadzieję, iż spotkania mediatorów administracyjnych z przedstawicielami administracji publicznej będą stałym elementem działalności Sekcji.

Powołanie Sekcji w Krakowie jest częścią projektu poświęconego mediacji administracyjnej, realizowanego w ramach Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Radców Prawnych, który powstał z inicjatywy Centrum Mediacji OIRP w Krakowie. Proponowana inicjatywa opiera się na dwóch filarach ściśle ze sobą powiązanych: mediacji administracyjnej i mediacji sądowoadministracyjnej. Inicjatywa ta powstała w związku z wprowadzeniem 1 czerwca 2017 roku - mediacji do postępowania administracyjnego oraz zmianami dotyczącymi mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym. W skład Sekcji wchodzą radcy prawni - mediatorzy specjalizujący się w mediacji administracyjnej. W projekcie działają Sekcje z Ośrodków Mediacji działających przy 10 Okręgowych Izbach Radców Prawnych.

Informujemy, iż w dniu 11 czerwca 2018 roku będziemy obchodzić Pierwszy Dzień Mediacji Administracyjnej. W ramach tego wydarzenia w całej Polsce odbędzie się szereg spotkań poświęconych mediacji administracyjnej i sądowoadministracyjnej z udziałem sędziów sądów administracyjnych, jak i przedstawicieli administracji publicznej. Głównym wydarzeniem tego dnia będzie konferencja – „Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym” - organizowana przez Naczelny Sąd Administracyjny i Krajową Izbę Radców Prawnych. 

r.pr. – mediator Magdalena Romanowska

Lider Krajowy Sekcji Mediacji Administracyjnej

 

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa