Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Egzamin radcowski 2023

Egzamin radcowski 2023

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim w 2023 roku i po ukończonej aplikacji


Osoby, które ukończyły aplikację radcowską i zdały w 2023 r. egzamin radcowski oraz zamierzają uzyskać wpis na listę radców prawnych na posiedzeniu Rady OIRP w Krakowie w dniu 22 czerwca 2023 r., proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych po odebraniu uchwały o uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu radcowskiego nie później jednak niż do dnia 15 czerwca 2023 roku (włącznie z drogą pocztową).


Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim w 2023 r., do którego przystąpiono na podst. art. 25 ust. 2


Osoby, które zdały w 2023 r. egzamin radcowski oraz zamierzają uzyskać wpis na listę radców prawnych na posiedzeniu Rady OIRP w Krakowie w dniu 22 czerwca 2023 r. proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych po odebraniu uchwały o uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu radcowskiego nie później jednak niż do dnia 15 czerwca 2023 roku (włącznie z drogą pocztową).


Pozyskiwanie pracy egzaminacyjnej z kopii zapasowej.


Instrukcja pozyskania pracy egzaminacyjnej z laptopa zdającego.


Wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 25-28.04.2023r. w Krakowie - Komisja Egzaminacyjna (nr 1)


Zbiorczy arkusz ocen z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 25-28 kwietnia 2023 r. w Krakowie w Małej Hali Tauron Areny Kraków, ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Pouczenie dla osoby przystępującej do egzaminu radcowskiego w 2023 roku.


Egzamin odbywa się w dniach od 25 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r. Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godzinie 10.00, a rejestracja osób przystępujących do egzaminu prowadzona przez komisję egzaminacyjną rozpoczyna się o godzinie 8.30.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Lokalizacje egzaminu radcowskiego 2023


Egzamin radcowski w Krakowie w dniach 25-28 kwietnia 2023 r. odbędzie się w natępujących lokalizacjach:


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Informacja o wymogach technicznych dot. sprzętu komputerowego przeznaczonego do użycia w trakcie egzaminu radcowskiego w 2023 roku.


Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych obowiązująca na egzaminie radcowskim w 2023 roku


Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” (AZEP), obowiązującej na egzaminie radcowskim w 2023 roku, dostępnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Dodatkowe dokumenty do złożenia do 4 kwietnia 2023 r.


Wzory pism, które należy złożyć przed przystąpieniem do egzaminu radcowskiego, który odbędzie się w dniach 25-28 kwietnia 2023 r. - nie później niż do dnia 4 kwietnia br.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2023 r.


Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Informacja o terminie egzaminu radcowskiego w 2023 r.


Przeprowadzenie egzaminu radcowskiego w 2023 r. planowane jest w terminie 25-28 kwietnia 2023 r.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa