Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Pozyskiwanie pracy egzaminacyjnej z kopii zapasowej.

Pozyskiwanie pracy egzaminacyjnej z kopii zapasowej.

 

Poniżej, w Plikach do pobrania, znajduje się instrukcja, jak można dotrzeć do swojej pracy egzaminacyjnej, np. w celu jej wydrukowania lub zapisania w swoich "archiwach".

Kopie zapasowe pracy zdającego zapisywane są równolegle na nośniku pendrive i na dysku lokalnym komputera zdającego co 1 minutę w folderze tymczasowym (w folderze plików tymczasowych).

Nazwy plików kopii pracy posiadają następujący format:

zdający_kodzkoperty_yyyy-MM-dd_HH-mm-ss.docx

gdzie:

kodzkoperty – kod otrzymany od członka komisji

yyyy – rok 4 cyfry

MM – miesiąc 2 cyfry

dd – dzień 2 cyfry

HH – godzina 2 cyfry

mm – minuty 2 cyfry

ss – sekundy 2 cyfry

 

Pliki do pobrania

Lokalizacja kopii pracy egzaminacyjnej w laptopie zdającego 209.1 KB pdf
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa