Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Egzamin radcowski 2022

Egzamin radcowski 2022

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Pozyskiwanie pracy egzaminacyjnej z kopii zapasowej.


Instrukcja pozyskania pracy egzaminacyjnej z laptopa zdającego.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Ślubowanie radców prawnych po egzamnie radcowskim 2022, 30.08.2022r.


Ślubowanie radców prawnych zaplanowane jest na 30.08.2022r. w godzinach popołudniowych w Auditorium Maximum.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim w 2022 roku i po ukończonej aplikacji


Osoby, które ukończyły aplikację radcowską i zdały w 2022 r. egzamin radcowski oraz zamierzają uzyskać wpis na listę radców prawnych na posiedzeniu Rady OIRP w Krakowie  w dniu 21 lipca 2022 r. proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych  po  odebraniu uchwały o uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu radcowskiego od dnia 22 czerwca 2022 roku nie później jednak niż do dnia 8 lipca 2022 roku (włącznie z drogą pocztową).


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim w 2022 r., do którego przystąpiono na podst. art. 25 ust. 2


Osoby, które  zdały w 2022 r. egzamin radcowski oraz zamierzają uzyskać wpis na listę radców prawnych na posiedzeniu Rady OIRP w Krakowie w dniu 21 lipca 2022 r. proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych po odebraniu uchwały o uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu radcowskiego nie później jednak niż do dnia 8 lipca 2022 roku (włącznie z drogą pocztową).


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 10-13.05.2022r. w Krakowie - Komisja Egzaminacyjna (nr 1)


Zbiorczy arkusz ocen z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 10-13 maja 2022 r. w Krakowie w Małej Hali Tauron Areny Kraków, ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 10-13.05.2022r. w Krakowie - Komisja Egzaminacyjna Nr 2


Zbiorczy arkusz ocen z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 10-13 maja 2022 r. w Krakowie w Kompleksie Sportowym „Czyżyny” Politechniki Krakowskiej, Aleja Jana Pawła II 37, 31‑864 Kraków.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 10-13.05.2022r. w Krakowie - Komisja Egzaminacyjna Nr 3


Zbiorczy arkusz ocen z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 10-13 maja 2022 r. w Krakowie w Hali 100-lecia KS Cracovia, Centrum Sportu Niepełnosprawnych, al. Marszałka Ferdinanda Focha 40, 30-119 Kraków.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2022 roku z siedzibą w Krakowie


w związku z licznymi zapytaniami zdających uprzejmie informujemy, że nie jest dozwolone korzystanie w trakcie egzaminu radcowskiego przy rozwiązywaniu zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki ze Zbioru Stanowisk Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu, który jest dostępny na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych. Przypominamy, że zdający mogą korzystać na egzaminie tylko z tekstów aktów prawnych, komentarzy do przepisów oraz orzecznictwa (art. 364 ust. 12 ustawy o radcach prawnych)


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

„Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych” obowiązująca na egzaminie radcowskim w 2022 roku.


Aplikacja AZEP dla osób zdających egzamin radcowski w dn. 10-13.05.2022r.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Informacja o wymogach technicznych dot. sprzętu komputerowego przeznaczonego do użycia w trakcie egzaminu radcowskiego w 2022 roku.


Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Szkolenie z programu Lex w wersji egzaminacyjnej


Podczas zbliżających się egzaminów zawodowych radcowskich w dniach 10-13 maja 2022 r., zdający będą mogli skorzystać z programu LEX w wersji dedykowanej na egzamin.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Dodatkowe dokumenty do złożenia do 19 kwietnia 2022 r.


Wzory pism, które należy złożyć przed przystąpieniem do egzaminu radcowskiego, który odbędzie się w dniach 10-13 maja 2022 r. - nie później niż do dnia 19 kwietnia br.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Próbny egzamin radcowski 2022


Informujemy, że od dzisiaj tj. 10 lutego do 24 lutego 2022 roku wszyscy aplikanci, którzy ukończyli aplikację radcowską w grudniu 2021 r. mogą zapisywać się na próbny egzamin radcowski organizowany przez Krajową Radę Radców Prawnych


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2022 r.


Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 i 2320) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj.:


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Informacja o terminie egzaminu radcowskiego w 2022 r.


Departament Zawodów Prawniczych informuje, że przeprowadzenie egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego w 2022 r., w porozumieniu odpowiednio z Naczelną Radą Adwokacką i Krajową Radą Radców Prawnych, planowane jest w terminie 10-13 maja 2022 r.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa