Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w zw. ze stanem epidemii panującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Komunikat Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w zw. ze stanem epidemii panującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Komunikat

Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej ds. egzaminu radcowskiego
w 2021 roku z siedzibą w Krakowie

w związku z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Z uwagi na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii Minister Sprawiedliwości wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie szczegółowych wytycznych dot. organizacji i przeprowadzania tegorocznych zawodowych egzaminów prawniczych. Wytyczne te, z dnia 15 kwietnia 2021 r., zostały opublikowane na stronie internetowej izby.

Jednocześnie informuję, że ww. wytyczne są również opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem Komunikat w sprawie wytycznych Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących egzaminów komorniczego,adwokackiego i radcowskiego w 2021 r. - Ministerstwo Sprawiedliwości - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Należy podkreślić, że wytyczne zostały opracowane stosownie do zaleceń aktualnych z uwagi na obecny stan epidemiczny. Do egzaminu pozostały jeszcze 3 tygodnie, trzeba się zatem liczyć z tym, że do tego czasu zalecenia te mogą zostać zmienione. O jakichkolwiek zmianach zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni, proszę jednak o śledzenie również we własnym zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz informacji na:

Osoby chorujące na alergię lub inne schorzenia, o których mowa w pkt. 4.2 wytycznych GIS, proszone są o przysłanie stosownego zaświadczenia w terminie do dnia 7 maja 2021 r. na adres email: e.brozda@oirp.krakow.pl. Oryginał zaświadczenia należy przynieść ze sobą na egzamin radcowski.

Informuję ponadto, że zgodnie z § 26 ust. 13 pkt 30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 512, z późn.zm.) w brzmieniu wprowadzonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U. poz. 700), spod zakazu organizowania zgromadzeń, ustanowionego w § 26 ust. 11 rozporządzenia, wyłączono egzaminy adwokacki, radcowski i komorniczy. Natomiast stosownie do treści zmienionego § 9 ust. 3 pkt 32 ww. rozporządzenia, wprowadzono możliwość korzystania z usług hotelarskich w czasie egzaminów również dla osób zdających, przy czym sposób dokumentowania uprawnień do skorzystania z tych usług określa znowelizowany § 9 ust. 4 pkt 14 rozporządzenia.

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
ds. egzaminu radcowskiego
SSO Mieczysław Potejko

 

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa