Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Egzamin radcowski 2021

Egzamin radcowski 2021

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Ślubowanie radców prawnych 16.09.2021r. - transmisja


Ślubowanie radców prawnych 16.09.2021r. - link do transmisji.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Ślubowanie radców prawnych - 16.09.2021r.


Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie uprzejmie zaprasza na Uroczystość Ślubowania Radców Prawnych, która odbędzie się dnia 16 września 2021 roku (czwartek), o godz. 16:00, w Auditorium Maximum w Krakowie, ul. Krupnicza 33.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Ślubowanie radców prawnych po egzamnie radcowskim 2021, 16.09.2021r.


Ślubowanie radców prawnych zaplanowane jest na 16.09.2021r. w godzinach popołudniowych w Auditorium Maximum.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim w 2021 roku i po ukończonej aplikacji


Osoby, które ukończyły aplikację radcowską i zdały w 2021 r. egzamin radcowski oraz zamierzają uzyskać wpis na listę radców prawnych na posiedzeniu Rady OIRP w Krakowie  w dniu 22 lipca 2021 r. proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych  po  odebraniu uchwały o uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu radcowskiego nie później jednak niż do dnia 16 lipca 2021 roku (włącznie z drogą pocztową).


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim w 2021 r., do którego przystąpiono na podst. art. 25 ust. 2


Osoby, które zdały w 2021 r. egzamin radcowski oraz zamierzają uzyskać wpis na listę radców prawnych na posiedzeniu Rady OIRP w Krakowie w dniu 22 lipca 2021 r. proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych po odebraniu uchwały o uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu radcowskiego nie później jednak niż do dnia 16 lipca 2021 roku.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Informacja dla osób, które uzyskały negatywny wynik z egzaminu radcowskiego 2021.


Informacja dla osób, które uzyskały negatywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dn. 18-21.05.2021r. w Krakowie.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 18-21.05.2021r. w Krakowie - Komisja Egzaminacyjna (nr 1)


Oceny z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w Krakowie w Pawilonie Dydaktyczno-Sportowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 18-21.05.2021r. w Krakowie - Komisja Egzaminacyjna Nr 2


Oceny z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w Krakowie w Kompleksie Sportowym „Czyżyny” Politechniki Krakowskiej, Aleja Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 18-21.05.2021r. w Krakowie - Komisja Egzaminacyjna Nr 3


Oceny z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w Krakowie w Małej Hali Tauron Arena Kraków, ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 18-21.05.2021r. w Krakowie - Komisja Egzaminacyjna Nr 4


Oceny z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w Krakowie w Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, ul. Kamienna 17, 30-001 Kraków.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w zw. ze stanem epidemii panującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.


Komunikat Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej ds. egzaminu radcowskiego w 2021 roku z siedzibą w Krakowie.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące egzaminu radcowskiego w 2021 r.


Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów komorniczego, adwokackiego i radcowskiego w 2021 r.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

„Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych” obowiązująca na egzaminie radcowskim w 2021 r.


Aplikacja AZEP dla osób zdających egzamin radcowski w dn. 18-21.05.2021r.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Informacja o wymogach technicznych dot. sprzętu komputerowego przeznaczonego do użycia w trakcie egzaminu radcowskiego w 2021 r.


Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Dokumenty do złożenia do 27.04.2021


Poniżej zamieszczone są wzory pism, które należy złożyć przed przystąpieniem do egzaminu radcowskiego, który odbędzie się w dniach 18-21 maja 2021 r. - nie później niż do 27 kwietnia 2021 roku


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2021 r.


Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj.:


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Informacja o terminie egzaminów radcowskiego w 2021 r.


Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2021 r. na 18-21 maja 2021 r.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa