Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Egzamin radcowski 2021

Egzamin radcowski 2021

„Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych” obowiązująca na egzaminie radcowskim w 2021 r.


Aplikacja AZEP dla osób zdających egzamin radcowski w dn. 18-21.05.2021r.


Informacja o wymogach technicznych dot. sprzętu komputerowego przeznaczonego do użycia w trakcie egzaminu radcowskiego w 2021 r.


Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.


Dokumenty do złożenia do 27.04.2021


Poniżej zamieszczone są wzory pism, które należy złożyć przed przystąpieniem do egzaminu radcowskiego, który odbędzie się w dniach 18-21 maja 2021 r. - nie później niż do 27 kwietnia 2021 roku


Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2021 r.


Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj.:


Informacja o terminie egzaminów radcowskiego w 2021 r.


Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2021 r. na 18-21 maja 2021 r.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa