Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim w 2020 r., do którego przystąpiono na podst. art. 25 ust. 2

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim w 2020 r., do którego przystąpiono na podst. art. 25 ust. 2

 

Osoby, które zdały w 2020 r. egzamin radcowski do którego przystąpiły na podst. art. 25 ust. 2 oraz zamierzają uzyskać wpis na listę radców prawnych na wrześniowym posiedzeniu Rady OIRP w Krakowie - proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych po odebraniu uchwały o uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu radcowskiego -  w terminie od dnia 17 sierpnia 2020 r., ale nie później niż do dnia 25 sierpnia 2020 r. (włącznie z drogą pocztową).

Ponieważ Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, zgodnie z § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r., podaje do publicznej wiadomości nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady, listę osób, które złożyły wniosek o wpis na listę radców prawnych, powyższy termin jest instrukcyjny, podyktowany wyłącznie sprawami organizacyjnymi.

Do wniosku o wpis na listę radców prawnych (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania") należy dołączyć odpowiednio dokumenty (z wyjątkiem dokumentów, które zostały złożone do egzaminu), o których mowa w punkcie 5 w zakładce Wymagane dokumenty (Strona główna -> Działy -> Dla kandydatów -> Wpis na listę radców prawnych -> Wymagane dokumenty). (Uwaga: opłata, o której mowa w pkt. 5 ppkt 27 wynosi obecnie 2600 zł).

 

Pliki do pobrania

Wniosek o wpis na listę Radców Prawnych 2020 24.5 KB doc
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa