Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Informacja o wymogach technicznych sprzętu komputerowego przeznaczonego do użycia w trakcie egzaminu radcowskiego w 2018 r.

Informacja o wymogach technicznych sprzętu komputerowego przeznaczonego do użycia w trakcie egzaminu radcowskiego w 2018 r.

 

Stosownie do treści § 22a ust. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 82), § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 112) oraz § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 116), zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu komputerów, winni ten sprzęt (notebook i zasilacz) przynieść na egzamin we własnym zakresie. Przygotowanie sprzętu komputerowego - zgodnie z parametrami podanymi poniżej i na stronie Ministerstwa - jest obowiązkiem osób, które zadeklarowały taką formę rozwiązywania zadań.

Minimalne wymagania, które winien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji egzaminacyjnej są następujące:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024 MB);
 • system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3 / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10;
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (dokładnie w tej wersji!);
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera;
 • odinstalowany program antywirusowy;
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja" / „wysoka wydajność";
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne.

Sugerowane jest odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu, bowiem mogą one zakłócać lub spowalniać działanie aplikacji egzaminacyjnej. Zaleca się również usunięcie wersji demonstracyjnej aplikacji AZEP. Sprzęt musi być sprawny, a baterie naładowane.

Dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur tylko i wyłącznie przewodowych.

Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.

Zaleca się sprawdzenie własnego sprzętu na programie testowym, dostępnym na stronie Ministerstwa - co pozwoli wstępnie ocenić, czy sprzęt spełnia wyżej opisane kryteria.

 

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

"Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych” - 2018


Opis, instrukcja obsługi oraz wersja demo aplikacji AZEP, obowiązującej na egzaminie radcowskim w 2018 r.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Dokumenty do złożenia przed egzaminem radcowskim - 2018


Wzory pism, które należy złożyć przed przystąpieniem do egzaminu radcowskiego 2018.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Terminy i miejsce składania dokumentów do egzaminu radcowskiego 2018


Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego wraz z wymaganymi dokumentami należy składać


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa