Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim i po ukończonej aplikacji

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim i po ukończonej aplikacji

Wykaz dokumentów, które należy złożyć:

 1. Wniosek o wpis (druk poniżej w sekcji "Do pobrania") na listę radców prawnych 
 2. karta ewidencyjna (bez uzupełnienia części H i I przeznaczonej dla radców prawnych, druk poniżej w sekcji "Do pobrania"),
 3. życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej – podpisany,
 4. oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową okręgowej izby radców prawnych,
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. oświadczenie zawierające informacje czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis,
 8. oświadczenie, czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne,
 9. jedno zdjęcie zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (obecnie 3,5 cm x 4,5 cm)
 10. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku - jednocześnie Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej wskazuje, iż wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego "Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego" nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem:http://ekrk.ms.gov.pl/ep-web
 11. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku),
 12. dowód wniesienia opłaty w postępowaniu o wpis (zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r. - obecnie opłata wynosi 1200 zł) przelewem na konto OIRP w Krakowie.

Pliki do pobrania

Prośba o wpis na listę Radców Prawnych 24.5 KB doc
Karta ewidencyjna 55.0 KB doc
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa