Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 15-18.03.2016r. w Krakowie - Komisja Egzaminacyjna Nr 4

Zbiorczy arkusz ocen z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 15 – 18 marca 2016 r. w Krakowie w Nowohuckim Centrum Kultury, Aleja Jana Pawła II 232.

Komisja Egzaminacyjna Nr 4

L.p.

kod pracy i ocena z poszczególnych części egzaminu:

Wynik egzaminu

prawo karne

prawo cywilne

prawo gospodarcze

prawo administracyjne i etyka

kod

ocena

kod

ocena

kod

ocena

kod

ocena (administracyjne)

ocena (etyka)

1

D152

dobra

D233

dostateczna

D370

niedostateczna

D464

dostateczna

dobra

negatywny

2

D119

dobra

D251

dostateczna

D339

dostateczna

D444

dostateczna

dostateczna

pozytywny

3

D105

dobra

D224

dostateczna

D340

dostateczna

D460

dostateczna

dostateczna

pozytywny

4

D154

dostateczna

D214

dostateczna

D319

dostateczna

D450

niedostateczna

dostateczna

negatywny

5

D118

dobra

D223

dostateczna

D345

dostateczna

D461

dostateczna

dobra

pozytywny

6

D167

dostateczna

D211

dostateczna

D306

dostateczna

D413

dostateczna

dostateczna

pozytywny

7

D146

dostateczna

D240

dostateczna

D324

niedostateczna

D411

niedostateczna

dostateczna

negatywny

8

D117

dobra

D262

dostateczna

D351

dostateczna

D407

bardzo dobra

bardzo dobra

pozytywny

9

D145

dobra

D226

bardzo dobra

D305

dobra

D462

dobra

dobra

pozytywny

10

D171

dobra

D239

dobra

D362

dostateczna

D446

niedostateczna

bardzo dobra

negatywny

11

D155

dostateczna

D234

dostateczna

D341

niedostateczna

D409

dobra

dobra

negatywny

12

D115

bardzo dobra

D222

dostateczna

D354

dostateczna

D425

dostateczna

dobra

pozytywny

13

D153

dobra

D265

dostateczna

D320

dobra

D437

dostateczna

dostateczna

pozytywny

14

D140

niedostateczna

D260

niedostateczna

D303

niedostateczna

D449

niedostateczna

dostateczna

negatywny

15

D132

dostateczna

D205

dostateczna

D352

niedostateczna

D454

dostateczna

dostateczna

negatywny

16

D133

bardzo dobra

D229

dobra

D363

dobra

D451

dostateczna

dobra

pozytywny

17

D102

dobra

D263

dostateczna

D312

dostateczna

D448

dostateczna

dobra

pozytywny

18

D148

bardzo dobra

D264

dostateczna

D359

dostateczna

D459

dostateczna

dobra

pozytywny

19

D149

dostateczna

D250

dostateczna

D353

dostateczna

D438

dobra

dobra

pozytywny

20

D122

dobra

D213

dobra

D304

dobra

D424

dobra

dobra

pozytywny

21

D112

dostateczna

D219

dostateczna

D317

niedostateczna

D404

dobra

dobra

negatywny

22

D157

dostateczna

D248

dostateczna

D360

niedostateczna

D467

dostateczna

dobra

negatywny

23

D124

dobra

D212

dobra

D335

dostateczna

D428

dobra

dobra

pozytywny

24

D166

dobra

D216

dostateczna

D326

dostateczna

D436

dobra

dostateczna

pozytywny

25

D113

dostateczna

D228

dostateczna

D348

dostateczna

D430

dostateczna

dostateczna

pozytywny

26

D136

dobra

D225

dostateczna

D311

dostateczna

D405

dobra

dobra

pozytywny

27

D151

dostateczna

D217

niedostateczna

D336

niedostateczna

D468

dostateczna

dobra

negatywny

28

D103

dobra

D236

bardzo dobra

D342

niedostateczna

D470

dostateczna

dobra

negatywny

29

D142

dobra

D245

dobra

D301

dostateczna

D419

dobra

dobra

pozytywny

30

D109

dostateczna

D235

dostateczna

D307

dostateczna

D447

dostateczna

dobra

pozytywny

31

D156

dostateczna

D242

niedostateczna

-

-

-

-

-

negatywny

32

D159

dostateczna

D252

dobra

D367

dobra

D440

dostateczna

dobra

pozytywny

33

D104

bardzo dobra

D232

dostateczna

D371

dobra

D439

dobra

dobra

pozytywny

34

D144

dostateczna

D215

dostateczna

D358

dostateczna

D415

dostateczna

dobra

pozytywny

35

D143

dobra

D249

bardzo dobra

D330

dostateczna

D453

dobra

dobra

pozytywny

36

D121

dostateczna

D270

dostateczna

D356

dostateczna

D471

dobra

dobra

pozytywny

37

D123

niedostateczna

D247

niedostateczna

D325

niedostateczna

D408

dobra

dobra

negatywny

38

D135

dobra

D204

dostateczna

D366

dostateczna

D434

dostateczna

dostateczna

pozytywny

39

D165

bardzo dobra

D227

dobra

D338

dostateczna

D455

bardzo dobra

dobra

pozytywny

40

D170

dostateczna

D268

dostateczna

D329

niedostateczna

D427

dobra

dostateczna

negatywny

41

D125

niedostateczna

D203

niedostateczna

D349

niedostateczna

D406

dostateczna

dostateczna

negatywny

42

D106

dobra

D258

dobra

D361

dostateczna

D416

dostateczna

dobra

pozytywny

43

D160

niedostateczna

D208

niedostateczna

-

-

-

-

-

negatywny

44

D110

niedostateczna

D202

dostateczna

D337

niedostateczna

D420

niedostateczna

dobra

negatywny

45

D127

dostateczna

D259

dostateczna

D365

dostateczna

D433

dostateczna

dobra

pozytywny

46

D128

dostateczna

D244

dostateczna

D308

niedostateczna

D458

niedostateczna

dostateczna

negatywny

47

D137

dobra

D201

dostateczna

D357

dostateczna

D418

dostateczna

dostateczna

pozytywny

48

D162

dobra

D257

dostateczna

D302

dostateczna

D463

dobra

dobra

pozytywny

49

D168

dobra

D269

bardzo dobra

D355

dostateczna

D456

bardzo dobra

dostateczna

pozytywny

50

D107

dostateczna

D243

dostateczna

D364

niedostateczna

D432

dostateczna

dobra

negatywny

51

D138

dostateczna

D238

bardzo dobra

D314

dostateczna

D465

dostateczna

dostateczna

pozytywny

52

D126

bardzo dobra

D207

bardzo dobra

D331

dostateczna

D445

dostateczna

dobra

pozytywny

53

D131

dobra

D253

dostateczna

D318

niedostateczna

D412

niedostateczna

dostateczna

negatywny

54

D111

dobra

D209

dobra

D315

dostateczna

D452

bardzo dobra

dostateczna

pozytywny

55

D134

dobra

D267

dostateczna

D346

dostateczna

D429

dostateczna

dostateczna

pozytywny

56

D101

dostateczna

D246

dostateczna

D368

dostateczna

D442

dostateczna

dobra

pozytywny

57

D169

dostateczna

D231

niedostateczna

D313

niedostateczna

D417

dostateczna

dostateczna

negatywny

58

D150

niedostateczna

D241

dostateczna

D328

niedostateczna

D435

niedostateczna

dostateczna

negatywny

59

D161

niedostateczna

D255

niedostateczna

D327

niedostateczna

D422

dostateczna

dostateczna

negatywny

60

D108

dostateczna

D254

dostateczna

D343

dostateczna

D426

dostateczna

dostateczna

pozytywny

61

D158

dobra

D210

dobra

D322

dostateczna

D457

dostateczna

dostateczna

pozytywny

62

D139

dobra

D237

bardzo dobra

D347

dobra

D410

bardzo dobra

bardzo dobra

pozytywny

63

D164

niedostateczna

-

-

-

-

-

-

-

negatywny

64

D114

dobra

D261

dostateczna

D309

niedostateczna

D443

dobra

dostateczna

negatywny

65

D141

dostateczna

D206

dobra

D310

niedostateczna

D469

dostateczna

dobra

negatywny

66

D147

bardzo dobra

D220

dostateczna

D350

dostateczna

D414

dobra

dobra

pozytywny

67

D120

dobra

D256

dostateczna

D321

dostateczna

D423

dostateczna

dobra

pozytywny

68

D116

dobra

D221

dobra

D369

dostateczna

D466

dostateczna

dobra

pozytywny

69

D163

dostateczna

D266

dobra

D316

dostateczna

D441

dobra

dobra

pozytywny

Pliki do pobrania

Wyniki - Egzamin Radcowski 2016 - Komisja 4 224.8 KB pdf
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa