Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 15-18.03.2016r. w Krakowie - Komisja Egzaminacyjna (Nr 1)

Zbiorczy arkusz ocen z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 15 – 18 marca 2016 r. w Krakowie w Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, ul. Kamienna 17.

Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2016 r. z siedzibą w Krakowie.

L.p.

kod pracy i ocena z poszczególnych części egzaminu:

Wynik egzaminu

prawo karne

prawo cywilne

prawo gospodarcze

prawo administracyjne i etyka

kod

ocena

kod

ocena

kod

ocena

kod

ocena (administracyjne)

ocena (etyka)

1

A172

bardzo dobra

A240

dostateczna

A355

dostateczna

A472

dostateczna

bardzo dobra

pozytywny

2

A166

dostateczna

A219

dostateczna

A330

niedostateczna

A439

dobra

dostateczna

negatywny

3

A126

bardzo dobra

A204

dostateczna

A348

dostateczna

A457

dostateczna

bardzo dobra

pozytywny

4

A142

dostateczna

A208

dostateczna

A354

dobra

A409

dostateczna

dobra

pozytywny

5

A121

dobra

A201

dostateczna

A369

dobra

A402

dostateczna

bardzo dobra

pozytywny

6

A130

bardzo dobra

A237

dostateczna

A344

dobra

A437

dobra

dobra

pozytywny

7

A137

celująca

A202

bardzo dobra

A315

dobra

A405

dobra

dobra

pozytywny

8

A106

dostateczna

A231

dostateczna

A312

dobra

A444

dostateczna

dostateczna

pozytywny

9

A116

bardzo dobra

A246

dostateczna

A324

bardzo dobra

A424

dostateczna

dobra

pozytywny

10

A119

bardzo dobra

A255

bardzo dobra

A328

dobra

A461

dobra

bardzo dobra

pozytywny

11

A136

dobra

A228

dostateczna

A367

bardzo dobra

A451

dostateczna

dostateczna

pozytywny

12

A153

dostateczna

A235

dobra

A329

dostateczna

A441

dostateczna

dostateczna

pozytywny

13

A169

dostateczna

A272

niedostateczna

A352

niedostateczna

A460

niedostateczna

dostateczna

negatywny

14

A150

dobra

A247

dostateczna

A305

dobra

A469

dostateczna

dostateczna

pozytywny

15

A113

dostateczna

A211

dostateczna

A368

dostateczna

A426

dobra

dobra

pozytywny

16

A171

bardzo dobra

A256

dostateczna

A366

dobra

A447

dostateczna

dostateczna

pozytywny

17

A117

bardzo dobra

A232

dostateczna

A318

dostateczna

A462

dostateczna

bardzo dobra

pozytywny

18

A135

dostateczna

A215

dostateczna

A341

dostateczna

A456

dobra

dostateczna

pozytywny

19

A128

bardzo dobra

A239

dostateczna

A372

dostateczna

A429

bardzo dobra

dostateczna

pozytywny

20

A105

dostateczna

A224

dostateczna

A319

dobra

A425

dostateczna

dobra

pozytywny

21

A146

dostateczna

A251

dostateczna

A337

dobra

A442

dostateczna

dostateczna

pozytywny

22

A112

dobra

A259

dostateczna

A353

dostateczna

A427

dostateczna

dobra

pozytywny

23

A168

bardzo dobra

A234

bardzo dobra

A333

dostateczna

A467

dobra

dobra

pozytywny

24

A154

dostateczna

A226

niedostateczna

A314

dobra

A446

dostateczna

dostateczna

negatywny

25

A163

dobra

A260

dostateczna

A317

dostateczna

A401

dostateczna

dobra

pozytywny

26

A164

dostateczna

A254

dostateczna

A336

dostateczna

A434

dostateczna

dostateczna

pozytywny

27

A101

dobra

A203

dostateczna

A309

dobra

A443

dobra

dostateczna

pozytywny

28

A122

dostateczna

A213

dostateczna

A342

dostateczna

A408

dostateczna

bardzo dobra

pozytywny

29

A131

dobra

A210

dostateczna

A345

dostateczna

A419

dostateczna

dobra

pozytywny

30

A110

dobra

A223

dostateczna

A326

dobra

A448

dobra

bardzo dobra

pozytywny

31

A133

dobra

A221

dostateczna

A349

dobra

A455

dostateczna

dostateczna

pozytywny

32

A167

dobra

A217

dobra

A310

dostateczna

A466

dostateczna

dobra

pozytywny

33

A141

dobra

A216

dostateczna

A301

dobra

A454

dostateczna

dostateczna

pozytywny

34

A125

dobra

A241

dobra

A322

dobra

A445

dobra

dobra

pozytywny

35

A143

dobra

A267

dostateczna

A327

dostateczna

A410

niedostateczna

dobra

negatywny

36

A161

dobra

A268

dostateczna

A370

dostateczna

A404

dobra

dobra

pozytywny

37

A165

dostateczna

A227

dostateczna

A359

dostateczna

A415

dostateczna

dobra

pozytywny

38

A148

dobra

A270

dostateczna

A335

dostateczna

A465

niedostateczna

dobra

negatywny

39

A114

dobra

A264

dostateczna

A303

dostateczna

A470

dostateczna

bardzo dobra

pozytywny

40

A109

dostateczna

A218

niedostateczna

A338

dobra

A458

dostateczna

dobra

negatywny

41

A155

dobra

A207

dostateczna

A371

dostateczna

A449

dobra

dobra

pozytywny

42

A159

dobra

A261

dobra

A332

dobra

A423

dostateczna

dostateczna

pozytywny

43

A170

dobra

A225

dostateczna

A306

bardzo dobra

A464

dobra

dobra

pozytywny

44

A127

dobra

A245

dostateczna

A339

dostateczna

A463

dostateczna

dobra

pozytywny

45

A160

bardzo dobra

A250

niedostateczna

A350

niedostateczna

A403

dostateczna

dobra

negatywny

46

A103

dobra

A233

dostateczna

A308

dostateczna

A421

dostateczna

dostateczna

pozytywny

47

A140

bardzo dobra

A229

celująca

A302

bardzo dobra

A430

dobra

dobra

pozytywny

48

A151

dobra

A236

dostateczna

A360

niedostateczna

A413

dostateczna

dobra

negatywny

49

A123

dostateczna

A243

dobra

A311

dobra

A417

dostateczna

bardzo dobra

pozytywny

50

A162

dostateczna

A206

dostateczna

A347

dobra

A406

dostateczna

dobra

pozytywny

51

A115

dostateczna

A242

dostateczna

A346

niedostateczna

A435

dostateczna

dostateczna

negatywny

52

A107

dostateczna

A212

niedostateczna

A358

niedostateczna

A431

niedostateczna

dostateczna

negatywny

53

A145

celująca

A266

bardzo dobra

A313

dobra

A438

dostateczna

dostateczna

pozytywny

54

A147

dobra

A253

dostateczna

A334

niedostateczna

A432

dobra

dobra

negatywny

55

A108

dostateczna

A248

dobra

A357

dobra

A450

dostateczna

dostateczna

pozytywny

56

A152

dobra

A230

dostateczna

A363

dostateczna

A418

dostateczna

dobra

pozytywny

57

A124

dobra

A265

dobra

A362

dostateczna

A468

dostateczna

dobra

pozytywny

58

A138

dostateczna

A249

dobra

A365

dobra

A412

dobra

dobra

pozytywny

59

A156

dostateczna

A214

niedostateczna

A321

dostateczna

A422

dostateczna

dostateczna

negatywny

60

A104

dostateczna

A205

dostateczna

A361

dobra

A420

dostateczna

dostateczna

pozytywny

61

A129

dostateczna

A262

dostateczna

A323

dostateczna

A459

dostateczna

dobra

pozytywny

62

A149

dostateczna

A271

dostateczna

A351

dobra

A433

dostateczna

dobra

pozytywny

63

A158

dobra

A269

dostateczna

A304

dobra

A471

dostateczna

dostateczna

pozytywny

64

A157

bardzo dobra

A258

dostateczna

A343

dobra

A407

dobra

dobra

pozytywny

65

A120

dostateczna

A222

dostateczna

A340

niedostateczna

A440

niedostateczna

dostateczna

negatywny

66

A139

dostateczna

A209

bardzo dobra

A331

dostateczna

A436

dobra

dobra

pozytywny

67

A102

dobra

A257

dostateczna

A320

niedostateczna

A414

dostateczna

bardzo dobra

negatywny

68

A132

dobra

A252

dobra

A364

dostateczna

A428

dobra

dostateczna

pozytywny

69

A111

dostateczna

A220

dobra

A325

dobra

A411

dostateczna

dobra

pozytywny

70

A144

dobra

A238

dobra

A356

bardzo dobra

A416

bardzo dobra

dobra

pozytywny

 

Pliki do pobrania

Wyniki - Egzamin Radcowski 2016 - Komisja (1) 228.2 KB pdf
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa