Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim w 2016 r. i po ukończonej aplikacji

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim w 2016 r. i po ukończonej aplikacji

Osoby, które ukończyły aplikację radcowską i zdały w 2016 r. egzamin radcowski oraz chcą się wpisać na listę radców prawnych proszone są po odebraniu uchwały o złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych w terminie do dnia 13 maja 2016 roku

Do wniosku  (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania") o wpis na listę radców prawnych należy dołączyć:

 1. kartę ewidencyjną (bez uzupełnienia części H i I przeznaczonej dla radców prawnych, druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania"),
 2. życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej – podpisany,
 3. oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową okręgowej izby radców prawnych,
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. oświadczenie zawierające informacje czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis,
 7. oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych,
 8. jedno zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 9. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż jeden miesiąc przed złożeniem wniosku,
 10. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku,
 11. dowód wniesienia opłaty w postępowaniu o wpis (zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r. - obecnie opłata wynosi 1110 zł) przelewem na konto OIRP w Krakowie.

Pliki do pobrania

Prośba o wpis na listę radców prawnych 24.0 KB doc
Karta ewidencyjna 55.0 KB doc
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa