Komunikat nr 2 Kierownika szkolenia dla osób rozpoczynających w roku 2024 I rok aplikacji radcowskiej

19.12.2023

 

KOMUNIKAT NR 2

Kierownika szkolenia dla osób rozpoczynających w roku 2024

I rok aplikacji radcowskiej

 

  I.  Uroczyste ślubowanie osób rozpoczynających w roku 2024 pierwszy rok aplikacji radcowskiej, prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, mające charakter obligatoryjny, odbędzie się w dniu 19 grudnia 2023 r. w siedzibie OIRP w Krakowie przy ul. Francesco Nullo 8/4, I piętro.

Ślubowanie odbędzie się w dwóch grupach:

 

Godzina ślubowania

osoby o nazwiskach

14.00

Proszę o przybycie na godz.13.00

 

A- Ł

16.00

Proszę o przybycie na godz.15.00

 

M-Ż

 

Prosimy o punktualność, umożliwiającą zapewnienie sprawnej i bezpiecznej organizacji.

 

  II.  Zgodnie z §2 ust. 4 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1153/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia teksu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (uchwała dostępna pod adresem: https://kirp.pl/aplikacja/regulamin-i-program-aplikacji/), z osobą wpisaną na listę aplikantów radcowskich OIRP w Krakowie zawiera umowę określającą prawa i obowiązki związane z odbywaniem aplikacji. Umowa o aplikację zostanie przedstawiona do podpisu każdemu aplikantowi w dniu ślubowania.

 

  III.  Szczegółowy plan szkolenia na rok 2024 oraz przepisy porządkowe odbywania zajęć zostaną uchwalone przez Radę OIRP w Krakowie nie później niż 21 grudnia br. i niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej www.oirp.krakow.pl.

 

Zgodnie z projektem ww. uchwał, zajęcia szkoleniowe przewidziane Programem aplikacji będą odbywać się:

  • konwersatoria - z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w godzinach od 1530 do 2030, w poniedziałki dla całego roku;
  • ćwiczenia – stacjonarnie w siedzibie Izby ul. Francesco Nullo 8, w godzinach od 1530 do 2030, w dwóch grupach – „A” i „B”. Grupa „A” – w skład której wchodzić będą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery A do Ł - będzie odbywać zajęcia szkoleniowe w poniedziałki, natomiast grupa „B” – obejmująca osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery M do Ż - będzie odbywać zajęcia szkoleniowe w środy.

  IV.  Stosownie do art. 321 ust. 3 ustawy o radcach prawnych oraz § 3 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, każdy aplikant zobowiązany jest do wnoszenia opłaty rocznej za każdy rok szkolenia. Uchwałą nr 1077/IX/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Rada OIRP w Krakowie dopuściła możliwość wnoszenia opłaty rocznej w ratach. Uchwała ta dostępna jest na stronie internetowej OIRP w Krakowie pod adresem: https://oirp.krakow.pl/akty-prawne/uchwala-nr-1077ix2014-rady-oirp-w-krakowie-z-dn-18122014r/

Opłatę roczną należy wnosić na rachunek bankowy OIRP w Krakowie o numerze:

72 1240 2294 1111 0000 3708 7100

- wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko aplikanta, rok aplikacji oraz słowa „opłata roczna”.


  V.  Zgodnie z uchwałą Nr 782/XI//2022 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału, aplikanci radcowscy opłacają składkę członkowską w wysokości 30 zł miesięcznie. Składkę należy wnieść na ww. rachunek bankowy OIRP w Krakowie, wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko aplikanta, rok aplikacji oraz słowa „składka członkowska”.


  VI.  Do dnia 31.12.2023 r. prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej oirp.krakow.pl, na której publikowane będą wszelkie aktualności, dotyczące aplikacji.

Natomiast od dnia 2.01.2024 r. kontakt będzie odbywał się za pośrednictwem komunikatora w systemie Extranet, do którego dane do logowania otrzymają Państwo w dniu ślubowania. Logowanie się do sytemu będzie możliwe dopiero od dnia 2.01.2024 r.

 

Za pośrednictwem systemu Extranet będą Państwo otrzymywali linki do zajęć zdalnych.

 

  VII.  Również od dnia 2.01.2024 r. będzie możliwość składania wniosków o legitymację aplikanta. Instrukcja zamawiania legitymacji pod adresem: https://oirp.krakow.pl/dla-aplikantow/legitymacja-aplikanta/zamawianie-legitymacji-aplikanta-radcowskiego/

 VIII.  W styczniu 2024 r. zostaną przeprowadzone obowiązkowe szkolenia z wykorzystaniem środków kształcenia na odległość: z zakresu BHP oraz z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych.

 

  IX.  Wszelkie wnioski, pytania oraz uwagi dotyczące aplikacji należy przedkładać Kierownikowi szkolenia (tel.: 12 41 75 103; e-mail: j.podgorska@oirp.krakow.pl; ul. Francesco Nullo 8/4 (piętro III), pok. nr 3).

 

 

Kierownik szkolenia

Joanna Podgórska

 

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat Kierownika szkolenia dla osób rozpoczynających w roku 2024 I rok aplikacji radcowskiej
10.10.2023

Komunikat Kierownika szkolenia dla osób rozpoczynających w roku 2024 I rok aplikacji radcowskiej

Przydatne linki