Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2018 dla osób, które zdały egzamin w dniu 30.09.2017r.

03.10.2017 - 20.10.2017

Kraków, dnia 3 października 2017 r.

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich

na rok szkoleniowy 2018

 dla osób, które zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską

w dniu 30 września 2017 r.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie informuje, że zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Zatem, jeżeli zamierza Pan/Pani rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od dnia 1 stycznia 2018 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie prosi o złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów (po odebraniu uchwały Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu) najpóźniej do dnia 20 października 2017 r. (łącznie z drogą pocztową).

Do wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich należy dołączyć:

  1. oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej (jeżeli nie był złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego),
  2. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis,
  3. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych),
  4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  6. dowód wniesienia opłaty w postępowaniu o wpis (zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r.) wpłaconej na konto Rady OIRP w Krakowie nr 72 1240 2294 1111 0000 3708 7100 (w 2017 r. jest to kwota 200 zł).

Jeżeli nie będzie Pan/Pani ubiegał/a się o wpis na listę aplikantów w tym roku, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie prosi również o taką informację na piśmie.

 

Pobierz załączniki

Wniosek o wpis
Wniosek o wpis (pdf)

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dla osób rozpoczynających w roku 2018  I rok aplikacji radcowskiej
06.11.2017

Komunikat Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dla osób rozpoczynających w roku 2018 I rok aplikacji radcowskiej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską z 30.09.2017 (Hala A Centrum Targowego Chemobudowa Kraków S.A., ul. Klimeckiego 14)
03.10.2017

Wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską z 30.09.2017 (Hala A Centrum Targowego Chemobudowa Kraków S.A., ul. Klimeckiego 14)

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską z 30.09.2017 (Mała Hala TAURON Arena, ul. Stanisława Lema 7)
03.10.2017

Wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską z 30.09.2017 (Mała Hala TAURON Arena, ul. Stanisława Lema 7)

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2017
26.09.2017

Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2017

Przydatne linki