Szkolenie: „ Prawne aspekty sztucznej inteligencji oraz technologii kwantowej” - 10.01.2023

10.01.2023

Komisja ds. nowych technologii zaprasza na szkolenie:

„ Prawne aspekty sztucznej inteligencji oraz technologii kwantowej”

 

Szkolenie odbędzie się dnia: 10 stycznia 2023 roku, godz. 17:00 – 20:00

Forma:  online

ProwadzącyRoman Bieda. Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta. Od prawie 20 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii, w tym umowach IT, prawie własności intelektualnej, RODO, prawnych aspektów AI. 

Prezes zarządu fundacji AI LAW TECH, stanowiącej interdyscyplinarny think-tank skoncentrowany na technicznych, prawnych, etycznych i biznesowych aspektach rozwoju nowych technologii, w szczególności AI.

Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.

Kierował  pracą podgrupy ds. prawnych aspektów AI w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji. W ramach prac zespołu brał udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”. Aktualnie, kieruje pracami grupy roboczej ds. etycznych i prawnych aspektów sztucznej inteligencji (GRAI), powołanej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  Członek Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, konsorcjum naukowego z udziałem czołowych polskich uczelni wyższych, INP PAN, NASK, MC.

Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Komisji ds. Nowych Technologii w OIRP Kraków, rady programowej Annual Privacy Forum (ENISA).

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowymi Prawo Nowoczesnych Technologii realizowanych na Akademii Leona Koźmińskiego. Współkierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem (ALK) oraz studiów podyplomowych Biznes.AI Zarządzanie projektami sztucznej inteligencji (ALK). Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA.

 

Dorota Skrodzka - Kwietniak - ekspert Fundacji AI LAW TECH, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz członek Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) działającej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Specjalizuje się w prawie umów, prawie własności intelektualnej, prawie telekomunikacyjnym oraz zagadnieniach w zakresie prawa nowych technologii. Dużą przyjemność czerpie również z prowadzenia spraw sądowych w postępowaniach cywilnym i administracyjnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w międzynarodowych kancelariach prawnych, a obecnie działa jako prawnik in-house w dużej spółce z branży telekomunikacyjnej. Laureatka licznych konkursów, w tym między innymi, II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla aplikantów adwokackich i radcowskich: „Spory budowlane w orzecznictwie SN” organizowanego przez Kancelarię JDP oraz I edycji Turnieju Arbitrażowego organizowanego przez KIRP. Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy. Wykłada przedmioty związane z prawem nowych technologii w Akademii Leona Koźmińskiego.

 

Celem wykładu jest przedstawienie nowych wyzwań prawnych oraz regulacji dotyczących sztucznej inteligencji oraz technologii kwantowych.

W zakresie sztucznej inteligencji aktualnie procedowane są na poziomie UE dwa niezwykle istotne akty prawnej tj. Akt w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act) oraz Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za sztuczną inteligencję.

W pierwszej części wykładu przedstawione zostaną generalne założenia Aktu w sprawie sztucznej inteligencji, w tym zakres stosowania AI Act, zakres praktyk zakazanych wymagania dotyczące systemów SI wysokiego ryzyka. Omówiony zostanie aktualny stan prac nad AI Act. 

W drugiej części wykładu przedstawione zostaną założenia Dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za sztuczną inteligencję. Wskazane zostaną proponowane w Dyrektywie ułatwienia w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych za szkody wyrządzone przez systemy SI (w tym domniemania dotyczące związku przyczynowego). 

Trzecia część wykładu będzie poświęcona wyzwaniom prawnym technologii kwantowych. Omówiona zostanie aktualna polityka i działania Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej w zakresie rozwoju i  wykorzystanie technologii kwantowych. Szczególna uwaga poświęcona zostanie wyzwaniom problematyki kryptografii kwantowej i postkwantowej oraz  bezpiecznej łączności kwantowe. Omówione będą wyzwania związane z technologią kwantową na stosowanie RODO, przepisów dot. ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,  krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, czy praw człowieka.

Wykład obejmował będzie zarówno rozważania prawne, jak również podstawy techniczne działania sztucznej inteligencji i komputerów kwantowych.

 

Podczas szkolenia będzie możliwość zadawania pytań na czacie.

 

Szkolenie będzie nagrywane i zamieszczone w Extranecie.

 

Zachęcamy do udziału !

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Szkolenie: „ Prawne aspekty sztucznej inteligencji oraz technologii kwantowej” - link rejestracyjny
09.01.2023

Szkolenie: „ Prawne aspekty sztucznej inteligencji oraz technologii kwantowej” - link rejestracyjny

Przydatne linki