Doskonalenie zawodowe

Obowiązek Doskonalenia Zawodowego

Realizacja obowiązku doskonalenia zawodowego ciążącego na radcach prawnych
i prawnikach zagranicznych odbywa się w trzyletnich cyklach szkoleniowych. 

W dniu 1 stycznia 2021 r. rozpoczął się V Cykl Szkoleniowy, który zakończy się w dniu
31 grudnia 2023 roku. Podczas tego cyklu szkoleniowego radca prawny / prawnik zagraniczny zobowiązany jest uzyskać 40 punktów szkoleniowych, ewentualnie taką liczbę punktów szkoleniowych, która będzie proporcjonalna do okresu wykonywania zawodu w danym cyklu. Zasady realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego określone są przez regulamin, który znajdą Państwo na stronie https://oirp.krakow.pl/dzialy/dla-radcow/doskonalenie-zawodowe/uchwala-nr-209x2020-krrp-z-dn-24102020r/

Zapraszamy do udziału w szkoleniach, zarówno tych organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, jak i w szkoleniach zewnętrznych. Ogłoszenia o szkoleniach zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej Izby. Nagrania z przeprowadzonych szkoleń znajdą Państwo w Extranecie w zakładce E-learning → Video szkolenia https://extranet.oirp.krakow.pl/e-learning/lista/ Udział w szkoleniu e-Learningowym na platformie będzie skutkował uzyskaniem stosownej liczby punktów szkoleniowych.

Wszelkie informacje dotyczące szkoleń udzielane są także w Dziale Szkoleń; tel. 12 41 45 900, email: szkolenia@oirp.krakow.pl

Informujemy, że punkty przyznawane za udział w szkoleniach organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie rejestrowane są automatycznie. W przypadku szkoleń zewnętrznych, rejestracji punktów szkoleniowych można dokonywać samodzielnie,
w Extranecie, załączając stosowne dokumenty potwierdzające uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego wynikających ze wskazanego powyżej regulaminu. W pozostałych przypadkach skan odpowiednich zaświadczeń / certyfikatów lub też innych dokumentów potwierdzających udział w określonej formie doskonalenia zawodowego należy przesyłać mailem na adres: szkolenia@oirp.krakow.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. 

Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego - tekst jednolity
26.01.2023

Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego - tekst jednolity

Informacja  o „e-Learning”
02.11.2021

Informacja o „e-Learning”

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat w sprawie doskonalenia zawodowego - trzyletni cykl szkoleniowy kończy się 31.12.2023r.
27.02.2023

Komunikat w sprawie doskonalenia zawodowego - trzyletni cykl szkoleniowy kończy się 31.12.2023r.

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dotyczący wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
07.08.2020

Komunikat dotyczący wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Uchwała Nr 103/IX/2015 z dnia 11 grudnia 2015
21.02.2019

Uchwała Nr 103/IX/2015 z dnia 11 grudnia 2015

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat Dziekana Rady OIRP w Krakowie dotyczący wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleniowym 2015-2017
27.07.2018

Komunikat Dziekana Rady OIRP w Krakowie dotyczący wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleniowym 2015-2017

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Zasady naliczania punktów w zakresie doskonalenia zawodowego w okresie rozliczeniowym 2015-2017
04.10.2017

Zasady naliczania punktów w zakresie doskonalenia zawodowego w okresie rozliczeniowym 2015-2017

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Szkolenie Okręgowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych - Kraków 24.03.2017
28.02.2017

Szkolenie Okręgowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych - Kraków 24.03.2017

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Ważne zmiany w uchwale dotyczącej obowiązku doskonalenia zawodowego
29.03.2016

Ważne zmiany w uchwale dotyczącej obowiązku doskonalenia zawodowego

Przydatne linki