„Prawne aspekty instytucji służby zdrowia.", Dźwirzyno, 16-19.06.2011r.

15.02.2011

Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych
przy Krajowej Radzie Radców Prawnych zaprasza na szkolenie:
„Prawne aspekty instytucji służby zdrowia."

Termin : 16 - 19 czerwca 2011 r.

Miejsce szkolenia: Centrum Rekreacji i Konferencji „ Geovita" Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 27

Zajęcia poprowadzą: dr Maciej Dercz radca prawny oraz Tomasz Rek radca prawny

Konferencja adresowana jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art.41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dn. 6.VII.1982r. / Dz.U. z 2002r Nr 123 poz.1045z późniejszymi zmianami / i Uchwały Nr 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi: 300,- zł. w pokoju 2-os., 3-os. studio, obejmuje : zakwaterowanie od dnia 16 czerwca, wyżywienie od obiadu w dniu 16 czerwca, do śniadania 19 czerwca r. i inne koszty.

Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniu mają radcowie, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku doskonalenia zawodowego. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia pozostałych radców, zgodnie z warunkami uczestnictwa, rozpatrywane będą w miarę wolnych miejsc w terminie po 2 czerwca 2011 r.

Zgłoszenia, tylko pisemne na załączonym druku, wraz z kopią przelewu o tytule wpłaty: Szkolenie CSzU RP, Dźwirzyno, 16 -19 czerwca, Imię, Nazwisko uczestnika. prosimy kierować drogą mailową na adres: centrum.szkolenia@kirp.pl , faksem 22 /821-99-71 lub pocztą na adres: Krajowa Rada Radców Prawnych 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 18 lok. 4 w terminie do dnia 2 czerwca 2011 r.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu / potwierdzona na piśmie / 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Wpłaty na konto KRRP:BPH PBK SA O/Warszawa 85106000760000401020005387

Informacje: tel. 22- 821 99 72.

Pobierz załączniki

Karta zgłoszeniowa, Dźwirzyno,16-19 czerwca 2011
Oferta szkoleniowa, Dźwirzyno,16-19 czerwca 2011

Przydatne linki