„Małżeńskie stosunki majątkowe. Umowa deweloperska” Krynica-Zdrój 24-26 marca 2011 r.

09.02.2011

W dniach od 24 do 26 marca  br. w Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji GEOVITA   w Krynicy-Zdroju, ul. Leśna 15 odbędzie się szkolenie, którego tematem będą małżeńskie stosunki majątkowe i umowa deweloperska.

Szkolenie poprowadzi dr Helena Ciepła - Sędzia Sądu Najwyższego. Autorka i współautorka licznych komentarzy z zakresu prawa cywilnego i prawa rodzinnego .Prowadzi działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Warszawskim i w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Szkoli także aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ze względu na dofinansowanie szkolenia przez Radę OIRP w Krakowie koszt szkolenia wynosi 440 zł i obejmuje zakwaterowanie ( 2 noclegi) oraz wyżywienie (śniadania, obiady i kolacje).

Organizatorzy przewidują możliwość wzięcia udziału jedynie w wykładach bez zakwaterowania ( 10 miejsc) . Koszt udziału w wykładach   wynosi 160 zł za 2 dni wykładów i obejmuje także obiady oraz napoje podczas wykładów oraz w przerwach kawowych.

Termin zgłoszenia na szkolenie upłynie w dniu 10 marca  2011 r.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo zamknięcia listy uczestników w razie  wyczerpania miejsc.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie pisemnie - na karcie zgłoszenia       (poniżej w sekcji "Do pobrania").

Zgłoszenie może zostać przesłane faxem: tel. 12 / 410 84 01, 

                                                e-mailem: szkolenia@oirp.krakow.pl lub drogą pocztową.

Dokonanie wpłaty bez wcześniejszego zgłoszenia nie uprawnia do udziału w szkoleniu, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany.

Na blankiecie przelewu należy wpisać imię i nazwisko radcy, którego wpłata dotyczy. Na formularzu zgłoszenia należy wskazać również osobę, z którą uczestnik chciałby zostać zakwaterowany w pokoju dwuosobowym. Wskazanie takiej osoby może także nastąpić w terminie późniejszym, lecz najdalej do dnia 10 marca br., w przeciwnym razie zakwaterowanie zostanie ustalone administracyjnie.

Udział w szkoleniu wezmą osoby, które regularnie opłacają składki członkowskie i w chwili zgłoszenia nie zalegają w opłatach.  W przypadku zaległości w opłatach, zgłaszający uczestnictwo nie będą zakwalifikowani do udziału w szkoleniu, prosimy zatem o sprawdzenie rejestru opłat w Sekretariacie Izby (tel. 12 / 410 82 60 wew. 11) przed przesłaniem zgłoszenia.

Rezygnacja z udziału  w szkoleniu ( potwierdzona na piśmie) w sytuacji, gdy nie będzie chętnych osób na zwolnione miejsce, nie uprawnia do zwrotu wniesionej opłaty.

Za uczestnictwo w szkoleniu  zostanie przyznane 20 punktów szkoleniowych.

 

Pobierz załączniki

Karta zgłoszenia na wykłady
Karta zgłoszenia z noclegiem
Program szkolenia
Umowa deweloperska, dr Helena Ciepła
Małżeńskie ustroje majątkowe, dr Helena Ciepła

Przydatne linki