Studia podyplomowe: "Prawo Egzekucji Sądowej"

09.10.2023

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na kolejną, piątą już edycję studiów podyplomowych "Prawo Egzekucji Sądowej" organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Oczywiście w dużej mierze będą one poświęcone zmianom k.p.c. wprowadzanym w ostatnich latach. W programie studiów V edycji przewidziana została specjalna jednostka zajęciowa w celu rozwiązywania problemów praktycznych pojawiających się na tle wykładni przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o komornikach sądowych, w brzmieniu ustalonym na mocy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 614).

Aby ułatwić udział w zajęciach Studentom z całej Polski, studia będą odbywały się w formie zdalnej (online) z wykorzystaniem platformy MS Teams. Zajęcia będą prowadzone przez najwybitniejszych specjalistów z zakresu postępowania egzekucyjnego z całego kraju. Prowadzący są z jednej strony wykładowcami akademickimi (profesorami i doktorami w zakresie nauk prawnych), z drugiej zaś strony – praktykami zajmującymi się na co dzień egzekucją sądową. Gorąco zachęcam do udziału!

Plan studiów dostępny jest poniżej w sekcji do pobrania, natomiast szczegółowe informacje o studiach, w tym ich nowej edycji znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.wpia.uni.lodz.pl/ksztalcenie/studia-podyplomowe/prawo-egzekucji-sadowej

Zachęcamy również do przeczytania wywiadu z kierownikiem studiów prof. Sławomirem Cieślakiem: https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/szczegoly/prof-slawomir-cieslak-o-studiach-podyplomowych-prawo-egzekucji-komorniczej

Kontakt w sprawie studiów:

Sylwia Spętany
tel. 42 635 63 01
email: sspetany@wpia.uni.lodz.pl

Pobierz załączniki

Plan Studiów Podyplomowych - Prawo Egzekucji Sądowej 2023-24.pdf

Przydatne linki