Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego

17.02.2021

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego prowadzonego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem studiów podyplomowych jest podniesienie umiejętności uczestników w zakresie prawa i postępowania podatkowego. Program studiów obejmuje 185 godzin zajęć dydaktycznych, w ramach których realizowane są takie przedmioty, jak: ochrona interesu publicznego w stanowieniu i stosowaniu prawa podatkowego, zasady techniki legislacyjnej aktów prawa podatkowego, zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, uznanie administracyjne w prawie podatkowym, powszechne i selektywne opodatkowanie obrotu towarami i usługami, opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, międzynarodowe oraz unijne prawo podatkowe w działalności gospodarczej, opodatkowanie przychodu i majątku, unikanie opodatkowania a pla­nowanie podatkowe, skutki podatkowe tworzenia, transformacji oraz likwidacji spółek prawa handlowego, ceny transferowe i porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych, rachunkowość przedsiębiorstw, postępowanie dowodowe w postępowaniu podatkowym, postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach podatkowych, kontrola podat­kowa i czynności sprawdzające, współpraca międzynarodowa w sprawach podatkowych, czynności procesowe w postępowaniu podatkowym, przestępstwa i wykroczenia skar­bowe oraz egzekucja należności publicznoprawnych.

Kadrę Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy Ministerstwa Finansów oraz doradcy podatkowi. Grono wykładowców tworzą sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego (Maciej Jaśniewicz, Antoni Hanusz oraz Roman Wiatrowski); dr hab. Józef Pfaff, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – kierownik Katedry Rachunkowości, dr Be­ata Rogowska-Rajda - specjalista w zakresie podatków pośrednich, Zastępca Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ds. Wiążących Informacji; dr Tomasz Tratkiewicz -doradca podatkowy, starszy ekonomista Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług; a także pracownicy Ministerstwa Finansów (Małgorzata Faryna - Naczelnik Wydziału Systemu Poboru i Egzekucji, Renata Łućko – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego oraz dr hab. Marcin Jamroży - Dyrektor De­partamentu Cen Transferowych i Wycen).

Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego jest skierowane do absolwentów studiów wyższych posiadających tytuł zawodowy magistra. Rejestracji na studia można dokonać do dnia 15 marca 2021 roku. Studia podyplomowe trwają dwa semestry obejmu­jąc około 14 zjazdów, które będą odbywały się w soboty i niedziele. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wykłady prowadzone będą z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Szczegółowe informacje dotyczące programu studiów, prowadzących oraz prze­biegu rekrutacji odnajdą Państwo na stronie internetowej: www.podatki.umcs.pl

 

Przydatne linki